Evenement

HKZ Kwaliteitsdag 16 mei 2017

HKZ Kwaliteitsdag 16 mei 2017

Workshops in het teken van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling


  • 16 mei 2017 - Jaarbeurs - Utrecht

Op dinsdag 16 mei organiseert HKZ weer een HKZ-kwaliteitsdag!

De dag is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen die ervaring hebben met het HKZ-Kwaliteitsdenken, maar op zoek zijn naar verdieping op verschillende thema’s. Wilt u meer informatie over prestatiegericht sturen, interne audits, de rol van de kwaliteitscoördinator en andere thema’s die raken aan het werken aan kwaliteit, dan is deze dag zeker iets voor u. De dag staat in het teken van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Voor deze dag kunt u zelf uw programma samenstellen en heeft u keuze uit vijf workshops en vier ronde tafelgesprekken. Het is ook een mooie gelegenheid om in contact te komen met ervaringsdeskundigen, adviseurs, kwaliteitsmanagers en kwaliteitsfunctionarissen.

Doelgroep

Ervaringsdeskundigen, adviseurs, kwaliteitsmanagers en kwaliteitsfunctionarissen die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn.

Programma
09.00 Ontvangst
09.30 Opening HKZ en introductie HKZ-ketennorm
09.45 Workshopronde (2 onderwerpen)
Ronde tafel (2 gesprekken van 35 min.)
11.00 Pauze
11.15 Workshopronde (2 onderwerpen)
Ronde tafel (2 gesprekken van 35 min.)
12.30 Lunch
13.30 Workshopronde (2 onderwerpen)
Ronde tafel (2 gesprekken van 35 min.)
14.45 Pauze
15.00 Workshopronde (2 onderwerpen)
Ronde tafel (2 gesprekken van 35 min.)
16.15 Afsluiting

Workshops

1. Werken met NEN 7510
Steeds meer organisaties in de gezondheidszorg communiceren digitaal en wisselen onderling gegevens uit. Om de toegenomen risico’s te beheersen, is meer aandacht voor informatiebeveiliging noodzakelijk. Er bestaat een norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector (NEN 7510). Maar hoe kan er praktisch gewerkt worden aan informatiebeveiliging in uw organisatie? In deze workshop staat de praktische invulling van informatiebeveiliging centraal.

2. Risicogestuurd intern auditen
De risicobenadering staat steeds meer centraal bij het managen van de organisatie. Hoe geef je deze benadering goed vorm bij de inrichting en uitvoer van de interne audits? Tijdens deze workshop draait het om deze vragen.

3. Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren
Hoe zorg je ervoor dat prestatie-indicatoren niet alleen gebruikt worden ter verantwoording naar de inspectie of een financier, maar ook wat opleveren voor de eigen organisatie? Tijdens deze workshop gaan we hier dieper op in.

4. Efficiënt omgaan met het KMS voor de verschillende stakeholders
Kwaliteit is een actueel thema en een thema waar veel partijen iets van vinden. Organisaties zijn veel van hun tijd kwijt met verantwoorden en aanleveren van gegevens aan bijvoorbeeld een inspectie, gemeente of certificerende instelling. Hoe zorg je er voor dat je hier efficiënt mee omgaat en je kwaliteitsmanagementsysteem op een slimme manier inzet? Tijdens deze workshop gaan we hier dieper op in.

5. De nieuwe HKZ-norm voor Fysiotherapiepraktijken
De nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapiepraktijken is een feit. Hiermee is het ook voor kleine praktijken eenvoudiger geworden om kwaliteit aantoonbaar te maken door middel van een certificaat. Benieuwd hoe deze norm eruit ziet en wat hij van een praktijk vraagt? Tijdens deze workshop krijgt u antwoord op deze vragen.

Een workshop duurt 75 minuten.

Ronde tafel gesprekken

Let op:
In één workshopronde (75 min.) passen twee ronde tafelgesprekken (35 min.)!
U kunt per ronde tafel gesprek één specifieke vraag stellen bij uw inschrijving!

6. Kwaliteitshandboek in de versnipperaar?
De nieuwe HKZ-norm eist geen kwaliteitshandboek meer. Kan hij daarmee in de versnipperaar?

7. Dealen met de certificerende instelling
Wat zijn de regels? Hoe onderhandel je? Welke discussies kun je voeren?

8. Zelfsturende teams; wie bewaakt de kwaliteit?
Zelfsturende teams, sociale wijkteams; mooie initiatieven, maar ook nieuwe uitdagingen, want wie is nu verantwoordelijk en bewaakt de kwaliteit?

9. Kansen voor de kwaliteitscoördinator in de organisatie!
Hoe vul je je rol als kwaliteitscoördinator goed in en zorg je ervoor dat de directie ook echt haar verantwoordelijkheid neemt, zoals in de nieuwe norm geëist wordt?

Kosten

Kosten voor deelname aan deze kwaliteitsdag € 325,-

Locatie

Jaarbeurs - Beatrixgebouw
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Workshop 09.00 - 16.15 uur - Jaarbeurs Beatrixgebouw - Utrecht 325,-

Nu inschrijven

Vragen over uw registratie?

Voor vragen over uw registratie, neem contact op met Evenementen

015 2 690 422

Evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Zorg & Welzijn

015 2 690 318

zorg&welzijn@nen.nl