Evenement

Kick off bijeenkomst NPR 5326

Kick off bijeenkomst NPR 5326

Kick off bijeenkomst 5326


  • 21 april 2017 - NEN Delft

In samenwerking met ICTU organiseert NEN een kick-off-bijeenkomst op vrijdag 21 april 2017 om belangstellenden een beeld te geven en mogelijk betrokken te worden bij de gezamenlijke ontwikkeling (door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen overheidsdomein’ (voorlopige werktitel).

Onderwerp en toepassingsgebied
De nog te ontwikkelen NPR categoriseert risico’s; omschrijft de risico’s en beheersmaatregelen bij Agile softwareontwikkeling; definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportrages; verwijst naar hierbij te hanteren normen en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor hierbij te betrekken belanghebbenden. Deze NPR behoort, bij verwijzing als referentie, te worden toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk software binnen het overheidsdomein. Vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van deze op maat gemaakte software.

Voor wie
Belanghebbenden zijn: opdrachtgevers; opdrachtnemers en IT-auditors betrokken bij de ontwikkeling van software op maat en hierbij horende kwaliteitsborging.

Kick-off bijeenkomst NPR 5326
ICTU en NEN nodigen belanghebbenden uit om op vrijdag 21 april 2017 deel te nemen aan de kick-off-bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers via het projectvoorstel NPR 5326 geïnformeerd en kunnen zij vragen stellen over zaken als toepassing en afbakening, inhoud NPR 5326, proces, en mogelijke betrokkenheid bij dit NEN-project.
Directe betrokkenheid is mogelijk via: een lidmaatschap van de normcommissie (NC) 381007 ‘Software and systems engineering’. Deelname aan deze kick-off-bijeenkomst is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan het NPR-traject met zich mee. Aanmelding vooraf is gewenst, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst, koffie en thee
14.00 - 14.05 Welkom
Gertjan van den Akker - NEN
14.05 - 14.25 Opening, normalisatie, software en systeemontwikkeling
Graham Bolton, Voorzitter NC 381007
14.25 - 15.00 ICTU, Aanleiding, probleemstelling te betrekken partijen
Mark van Elswijk ICTU
15.00 - 16.00 NEN - projectvoorstel, aanpak, eerste aanzet inhoud
Frank Niessink ICTU
16.00 - 16.30 Pauze, koffie en thee
16.30 - 17.00 Eerste vragen en aanmelden voor betrokkenheid
17.00 Sluiting, netwerken, drankje en hapje

Projectplan

Bekijk het Projectplan

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6, Delft

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Kick off bijeenkomst NPR 5326 13.30 - 17.00 uur - Delft 0,--

Nu inschrijven

Informatiebijeenkomst

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Dinie van Buuren

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor meer informatie over: deze NPR; het normalisatieproces; de normcommissie; het meepraten over de inhoud van normen: Ton van Bergeijk, consultant ICT, telefoon (015) 2 690 226 of e-mail ton.vanbergeijk@nen.nl

(015) 2 690 226

ton.vanbergeijk@nen.nl