Evenement

Systematic review ISO 26000

Systematic review ISO 26000

  • 1 juni 2017 - NEN Delft

ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO, is inmiddels zeven jaar in gebruik. Om te garanderen dat normen goed bij de praktijk (blijven) aansluiten, vindt er vanuit ISO een zogenaamde periodieke evaluatie plaats waarbij aan belanghebbenden wordt gevraagd of de norm zou moeten worden herzien of niet. De periodieke evaluatie voor ISO 26000 vindt op dit moment plaats. U kunt mede het Nederlandse standpunt bepalen.

Op 1 juni a.s. organiseert NEN een bijeenkomst waarbij de inzichten van belanghebbenden kunnen worden gedeeld op basis waarvan NEN een stem kan uitbrengen.

Het doel van een periodieke evaluatie is om na te gaan of normen nog aansluiten bij de praktijk. Via de lidorganisaties van ISO wordt aan belanghebbenden gevraagd of ze vinden dat de norm ongewijzigd kan worden herbevestigd, moet worden herzien of moet ingetrokken omdat deze niet meer relevant is. NEN, lid orgainsatie van ISO, zal zijn stem bepalen op basis van de input van belanghebbenden. U kunt uw inzichten op het gebied van de periodieke evaluatie nu indienen via dit formulier tot uiterlijk 21 mei.

In 2014 heeft er al een periodieke herziening plaatsgevonden waarbij Nederlandse belanghebbenden uitgebreid zijn geconsulteerd. Vanuit Nederland is er toen gestemd voor een herziening. Internationaal is de norm herbevestigd. Op basis van de input van de vorige periodieke evaluatie en input van belanghebbenden tijdens de huidige evaluatie ronde, zal NEN een stem uitbrengen over de gewenste toekomst van de norm bij ISO.

Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt!

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol= vol.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Voldoet ISO 26000 nog aan de stand der techniek? 14.00-16.00 uur - Delft 0,--

Nu inschrijven

Informatiemiddag

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Dinie van Buuren

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra of Imola Ferro, consultants NEN.

(015) 2 690 154

thamar.zijlstra@nen.nl of imola.ferro@nen.nl