Facility Management: ISO 41001

Internationaal wordt er hard gewerkt aan nieuwe normen voor Facility Management (FM), de ISO 41000-serie. Met name de ontwikkeling van de nieuwe ISO 41001 springt in het oog. Hierin wordt namelijk een Management System Standard (MSS) ontwikkeld, waarbij de organisatie en aansturing van FM nadrukkelijke vormen binnen een management systeem krijgen. ISO 41001 kan worden toegepast binnen alle facilitaire organisaties, ongeacht sector of keuze voor sourcing. Dankzij de invoering van de High Level Structure sluit deze norm naadloos aan op het ISO 9001 MSS van de opdrachtgeversorganisatie, waarmee de noodzakelijke koppeling tussen FM strategie en de organisatiedoelen van de opdrachtgever wordt gerealiseerd. Met de invoering van de ISO 41001 MSS wordt FM écht volwassen.
ISO 41001

De ISO 41000-serie kan in alle sectoren worden toegepast en is relevant voor alle FM-organisaties. Doordat ISO 41011 zowel toepasbaar is op externe als interne FM organisaties sluit deze norm optimaal aan bij verschillende type facility management organisaties en ontstaat een fundament voor effectief benchmarken.

Lees verder

Certificeren

In de ISO 41000-serie is het onderscheid tussen in-house, insourced en outsourced facilitaire organisaties verdwenen: er bestaat slechts één FM-organisatie en één opdrachtgeversorganisatie. Hiermee is elke facilitaire organisatie per definitie een aanbiedersorganisatie geworden en onderworpen aan dezelfde spelregels.

Lees verder

HLS en Managementsysteem

Een managementsysteem is een set van samenhangende afspraken (bijvoorbeeld in de vorm van methodes, procedures, werkinstructies, formats, etc.) om beleid en doelstelling op te stellen en vervolgens te realiseren. Het uitgangspunt is het voldoen aan wet- en regelgeving, en het realiseren van continue verbetering.

Lees verder

Participatie

De behoefte met betrekking tot normen waar een FM-organisatie op gemeten kan worden is iets wat momenteel een vraag is die wereldwijd speelt. Dit is de aanleiding geweest voor een managementsysteem standaard op het gebied van facility management.

Lees verder