Certificeren

In de ISO 41000-serie is het onderscheid tussen in-house, insourced en outsourced facilitaire organisaties verdwenen: er bestaat slechts één FM-organisatie en één opdrachtgeversorganisatie. Hiermee is elke facilitaire organisatie per definitie een aanbiedersorganisatie geworden en onderworpen aan dezelfde spelregels.

Uniformiteit en transparantie door schemabeheer

Deze benadering biedt een raamwerk voor de veelal divers georganiseerde FM-organisaties om processen te ondersteunen en prestaties te optimaliseren. Door het onderwerpen van alle FM-organisaties aan dezelfde set van spelregels, ontstaan betere uitgangspunten voor effectief benchmarken. Op deze wijze ontstaat meer transparantie en voorspelbaarheid, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de eisen van opdrachtgeversorganisaties. Bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen intern en onderling op elkaar af te stemmen kan maatwerk efficiënter worden geleverd.

Als laatste stap kan een Nederlands certificatietraject worden ingericht, waardoor FM-organisaties zich beter kunnen onderscheiden van de concurrentie en opdrachtgevers een meer realistisch inzicht kunnen vormen van de FM-markt. Hoewel dit proces pas gaat lopen na publicatie van de norm kunnen hier al wel de eerste, voorbereidende stappen voor worden gezet. Ook over dit eventuele certificatietraject is gesproken bij de kick-off in september 2016.Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs de Wolff.

(015) 2 690 201

bi@nen.nl