HLS en Managementsysteem

Een managementsysteem is een set van samenhangende afspraken (bijvoorbeeld in de vorm van methodes, procedures, werkinstructies, formats, etc.) om beleid en doelstelling op te stellen en vervolgens te realiseren. Het uitgangspunt is het voldoen aan wet- en regelgeving, en het realiseren van continue verbetering.

De basis van een managementsysteem is een goed inzicht in de risico’s, en de mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten of diensten.

Alle managementsystemen zijn opgebouwd volgens de bekende 'plan-do-check-act' (PDCA)methode:

 • Plan

  Bepalen van het beleid op basis van geïdentificeerde kansen en risico’s, vastleggen van doelstellingen en opstellen programma voor uitvoering
 • Do

  Nemen van organisatorische en technische maatregelen om doelstellingen te realiseren
 • Check

  Monitoren of doelstellingen worden gehaald en risico’s worden geborgd en waar nodig nemen van corrigerende maatregelen
 • Act

  Aanpassen van het beleid gericht op het verder verbeteren van de prestaties. De start van een nieuwe cyclus

Kenmerkend voor managementsysteem

 • Managementsysteem kan betrekking hebben op een of meer disciplines
 • Besparen van tijd en kosten
 • Levert meer toegevoegde waarde voor succes en continuïteit van een organisatie
 • Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een organisatie om een beleid en doelstellingen vast te stellen, alsmede de processen om die doelstelling te bereiken
 • Het toepassingsgebied van een managementsysteem kan de gehele organisatie omvatten, specifieke en geïdentificeerde functies van de organisatie, specifieke en geïdentificeerde onderdelen van de organisatie, of een of meer functies in een groep van organisatie

Plug-in model

In het plug-in model worden de kernelementen- en eisen vastgelegd in een basisdocument waarop de normen kunnen aansluiten. De gedachten achter het plug-in model is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als het operating system van een computer, waarin specifieke programma’s en apparaten kunnen worden ingeplugd. Onderwerpen- en sectorspecifieke normen kunnen als modules worden ontwikkeld en in de kern worden ingeplugd. Die normen zorgen er dan voor dat het managementsysteem goed functioneert voor een bepaald aspect van de bedrijfsvoering.

Deze structuur is verplicht voor alle managementsysteemnormen. In de HLS staan de kerneisen die gelden voor elke managementsysteem, een basisstructuur met kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen moet gaan voldoen. De koppeling tussen strategisch en operationeel niveau is essentieel om ervoor te zorgen dat het managementsysteem aansluit bij en bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelen van een organisatie.

Door middel van het plug-in model en de high level structure is het mogelijk om huidige managementsysteemnormen makkelijk te integreren. Door middel van het plug-in model worden er kernelementen- en eisen vastgesteld in een basisdocument waarop normen kunnen aansluiten. In de high-level structure staan de kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen moeten gaan voldoen.Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs de Wolff.

(015) 2 690 201

bi@nen.nl