ISO 41001

De ISO 41000-serie kan in alle sectoren worden toegepast en is relevant voor alle FM-organisaties. Doordat ISO 41011 zowel toepasbaar is op externe als interne FM organisaties sluit deze norm optimaal aan bij verschillende type facility management organisaties en ontstaat een fundament voor effectief benchmarken.

Uniformiteit en transparantie door schemabeheer

NEN vraagt Nederlandse facilitaire organisaties uit alle sectoren om een inschatting te maken van de toepassingsmogelijkheden van de ISO 41000-serie voor hun sector. Belanghebbenden kunnen hun mening hierover kenbaar maken tijdens de informatiebijeenkomst. Deze brede inbreng vanuit het facilitaire vakgebied biedt cruciale input voor de normcommissie en vormt de basis voor het Nederlandse commentaar en de inbreng gedurende het ontwikkelingstraject, zodat dit meegenomen kan worden in de uiteindelijke norm.Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs de Wolff.

(015) 2 690 201

bi@nen.nl