Commission

Auditing van managementsystemen : ISO 19011

Auditing van managementsystemen : ISO 19011
ISO’s populaire richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, ISO 19011, wordt herzien. Meepraten over de inhoud van ISO 19011 is nog volop mogelijk.

Nederlandse partijen hechten groot belang aan het op een goede manier uitvoeren van (interne) audits. Daarmee krijgen managementsystemen meer toegevoegde waarde. Met de herziening van de twee belangrijkste managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 in 2015, zijn deze een nieuwe structuur gegoten (de HLS) en zijn er enkele nieuwe aspecten aan ISO managementsystemen toegevoegd, zoals risico gebaseerd denken en contextanalyse. Dit zijn aspecten die ten goede kunnen komen aan organisaties omdat hiermee het strategische niveau en het operationele niveau van management beter op elkaar aansluiten. Goede invulling van interne audits kunnen handen en voeten geven aan deze potentiele verbetering.

De normcommissie geeft input aan ISO/PC 302 Guidelines for auditing management systems, die de herziening ISO 19011 als enige project onderhanden heeft. De normcommissie 400 302 heeft als scope het opstellen van richtlijnen voor het (intern) auditen van managementsystemen ( zonder beperking van wat de scope van zo’n managementsysteem is).

Inhoudelijke informatie vindt u in het commissieplan. Voor deelname aan deze normcommissie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra (NEN Managementsystemen), telefoon (015) 2 690 154 of thamar.zijlstra@nen.nl.

Recently Viewed

Beslis en doe mee aan de herziening van ISO 19011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra:

thamar.zijlstra@nen.nl

(015) 2 690 154

Commissieleden