Commission

Industrieel Platform Cyber Security

363 065 0003

Industrieel Platform Cyber Security
Steeds meer technische industriële installaties worden op afstand aangestuurd. De internettechniek speelt een steeds grotere rol.

De processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak ook veiliger. Het brengt echter ook potentiele gevaren met zich mee. Tijd voor een klankbordgroep.

Deelnemers aan het platform kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en methodes bespreken om een installatie robuust te maken en zo ongewenste en of kwaadaardige interacties te voorkomen of te reduceren naar een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt.

Wat zijn de doelen van het platform
• Bewustwording versterken van de kwetsbaarheid met bijbehorende veiligheids-risico’s binnen de Nederlandse industrie en overige gebruikers.
• Uitwisseling van kennis en het volgen van relevante ontwikkeling. Hiervoor worden specialisten in de technische beveiliging en veiligheid, marktpartijen, organisaties en de overheid bij elkaar gebracht.
• Het platform kan de normen in ontwikkeling volgen en de normcommissie NEC 65 en andere werkgroepen die betrokken zijn bij normalisatie voeden met informatie en commentaar op de inhoud van de normen.

Elevator Pitch

Deze 'Elevator Pitch' maakt in een paar woorden duidelijk wat het nut en de noodzaak is van de IEC 62443-normenreeks. Aan de hand daarvan kunnen managers binnen het industriële MKB bepalen, wie van hun medewerkers deze normen wél inhoudelijk zouden moeten kennen en toepassen.

De normen zijn opgesteld door experts uit de industrie zelf en zijn van toepassing op processen, systemen en industriële componenten. De normen helpen u bij het opzetten van een effectief cybersecurity beleid voor industriële proces-en productieomgevingen en verkleinen de kans dat u zelf
slachtoffer wordt van productieverlies door moedwillige of onbedoelde handelingen.

Download de Elevator Pitch

Industrial Cyber security

Gerelateerd

Recently Viewed

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als platformlid.

Neem contact op met Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194