Voor alle lidstaten geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Dan moet per 21 april 2018 de verordening rechtstreeks van toepassing zijn in alle Europese lidstaten. Daarmee vervalt de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlands wetgeving voor PBM.

Artikel in Official Journal van de EU.


Wat verandert er door de verordening PBM?

Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt. De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming. De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden.

U leest er meer over in het eerdere bericht.

Meer informatie

Wilt u contact of meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mw. Stephanie Jansen, arbeid@nen.nl.