Commissie

Blockchain en DLT

380307

Blockchain en DLT
De normcommissie ‘Blockchain en DLT’ volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk van ISO/TC 307 ‘Blockchain and DLT’.

In Nederland is in september 2017 bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) (hierna: NEN) de Normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’ opgericht. Om invloed uit te kunnen oefenen op de ISO-normen en toekomstige Europese normen die worden ontwikkeld voor Blockchain & DLT moeten stakeholders participeren in de NEN-normcommissie ‘Blockchain & DLT’. Nederlandse experts die lid zijn van de normcommissie kunnen participeren in de verschillende werkgroepen van ISO/TC 307 en input leveren in de CEN Focus Group on Blockchain. NEN is lid van ISO en CEN.

Daarnaast kunnen de leden er voor kiezen om ook andere standaardisatiegremia te volgen die relevant zijn.

Bij de nationale startbijeenkomst op 7 september 2017 bleek dat de belangstelling voor het onderwerp groot is. De conclusie was dat er meer dan voldoende belangstelling is om met elkaar verder te praten.

In 2016 heeft Australië een voorstel gedaan om internationale normen te maken over ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’ binnen de International Standardization Organisation (hierna: ISO).

De voornaamste redenen hiervoor zijn:

  • Het bevorderen van interoperabiliteit en het voorkomen van versnippering
  • De implementatie van blockchain en DLT vergemakkelijken. Dit leidt tot meer zekerheid en vertrouwen van de markt
  • De adoptie van internationale normen kan leiden tot innovatie, productiviteit en werkgelegenheid
  • Kostendaling door gebruik van smart contracts en voor de supply chain
  • Verlaagde transactiekosten voor MKB in de B2G en B2B omgeving

ISO is een van de drie internationale standaardisatie organisaties onder de ‘Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)’ van de WTO (World Trade Organization). ISO normen worden erkend door de normalisatie-instituten uit 164 landen die lid zijn van ISO.

ISO maakt systeembrede normen. Dit in tegenstelling tot andere standaardisatieorganisaties waarin meer focus ligt op een specifiek onderdeel van het geheel. De ISO-normen zullen een internationaal erkend raamwerk bieden met eisen aan de verschillende aspecten van Blockchain & DLT.

Verder zijn vrijwel alle landen van de G20 actief vertegenwoordigd in ISO/TC 307.

Tenslotte zijn de producten die ISO oplevert gebaseerd op internationaal draagvlak. Onder andere vanwege de systeembrede benadering is er een grote diversiteit aan belanghebbenden.

ISO stelt documenten op in Studie- en Werkgroepen.

Studiegroepen bekijken de haalbaarheid voor het ontwikkelen van een norm, richtlijn of ander informatief document. Naar aanleiding daarvan zijn al een aantal Studiegroepen ontbonden en Werkgroepen opgericht.

Werkgroepen ontwikkelen documenten in opdracht van de Technical Committee. Hieronder staat een overzicht van de structuur van de TC inclusief de scope.

Naast de genoemde documenten is de verwachting dat er nog veel meer andere documenten ontwikkeld zullen worden, bijvoorbeeld als verdieping op een overview.

De documenten kunnen zowel eisenstellend (norm) als informatief (bijvoorbeeld een richtlijn of gebruikersinstructie) zijn.

> Structuur van WG's en SG's in ISO/TC 307

De Europese Commissie participeert in ISO/TC 307. De Europese Commissie vindt dit een belangrijk onderwerp. Daarom heeft het binnen CEN – de Europese Standaardisatie Organisatie – de Focus Group on Blockchain and DLT laten oprichten. Daarin worden potentiële Europese standaardisatie behoeften geïdentificeerd in de context van de Digital Single Market en Europese wet- en regelgeving. In 2018 zal de Focus Group hierover een white paper opleveren. Deze kan als basis dienen voor de Europese input in ISO/TC 307.

Verder zal de Focus Group zo veel mogelijk Europese belanghebbenden proberen te mobiliseren om deel te nemen in ISO/TC 307.

In Europese wet- en regelgeving kan worden verwezen naar Europese normen die zijn gebaseerd op de ISO-normen voor Blockchain & DLT die nu worden ontwikkeld.
Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Tom Hoogendijkkid@nen.nl

(015) 2 690 200