Commissie

Cloud Computing - Distributed Application Platforms and Services

381 038

Cloud Computing - Distributed Application Platforms and Services
De normcommissie volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk van ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing - Distributed Application Platforms and Services.

In de nabije toekomst zal een deel van de computerverwerking steeds minder plaatsvinden op computers in de nabijheid van de gebruiker en plaatsvinden in de cloud. Dit is het gevolg van efficiëntieoverwegingen, herbezinning op kerntaken, behoefte aan onverstoorde werking en strenger wordende eisen voor duurzaamheid.

Delen van de verwerking zullen geleidelijk worden verplaatst naar 'virtuele', duurzame en efficiënte omgevingen. In de media spreekt en schrijft men dan veelal over 'web services", 'service oriented architecture' en 'cloud computing'.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Cloud Computing - Distributed Application Platforms and Services.

In 2013 zal de commissie het werk volgen en deelnemen aan het mondiale werkprogramma van ISO/IEC JTC 1/SC 38 'Distributed Application Platforms and Services (DAPS) - Cloud Computing'. Daarnaast zal de normenwegwijzer 'Cloud Computing' verder worden ontwikkeld en worden bijgehouden. De in 2012 gestarte ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5317 'Cloud computing' zal verder worden uitgewerkt.

Het werkgebied van ISO/IEC JTC 1/SC 38 is verdeeld in 3 werkvelden: Web Services, Service Oriented Architecture en Cloud Computing.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Ton van Bergeijk.

kid@nen.nl

(015) 2 690 200

Commissieleden