Commissie

Cloud Computing and Distributed Platforms

381038

Cloud Computing and Distributed Platforms
Cloud computing is een nieuwe technologie toe te passen voor een nieuwe vorm van IT-dienstverlening gebaseerd op vijf karakteristieke eigenschappen. Cloud computing kan worden bestempeld als technische innovatie en krijgt in toenemende mate de aandacht van het management.

De normcommissie volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk op het werkgebied ‘cloud computing’. Leden van deze normcommissie volgen en beïnvloeden het werk van de subcommissie ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud computing and distributed platforms.

Naast het volgen en beïnvloeden van de in ontwikkeling zijnde internationale normen heeft de NL normcommissie de ontwikkeling van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 ‘Cloud computing’ toegevoegd aan haar programma. NPR 5317 is een handreiking en gemeenschappelijke referentie voor het management van betrokken partijen bij het adviseren, beoordelen, afnemen en leveren van een clouddienst.

Het commissieplan omvat, naast een korte terugblik op het voorafgaande jaar een vooruitzicht op de planning van het komende jaar, algemene gegevens, relaties met Europese en internationale normalisatie-instituten, commissiesamenstelling en typering van categorieën hierbij betrokken belanghebbende partijen, een lijst met recent gepubliceerde normen, de huidige benoemde NEN toegevoegde waarde voor deze normcommissie, lidmaatschappen van technische werkgroepen.

Vragen over het toepassen van specifieke normen voor dit werkgebied, de ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5317 ‘ of over andere relevante publicaties kunt u richten aan de leden van deze normcommissie. Deze partijen/experts zijn de aangewezen contacten om u mogelijk hierbij op weg te helpen.

In 2017 zal de commissie het werk volgen en deelnemen aan het mondiale werkprogramma van ISO/IEC JTC 1/SC 38 'Cloud computing and distributed platforms’. Daarnaast zal de normcommissie werken aan de publicatie van een ‘voorontwerp’ van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 ‘Cloud computing’. Het project NPR 5317 is een complex, omvangrijk en ambitieus initiatief van enkele leden en is gestart in 2012. De NPR 5317 is een handreiking en gemeenschappelijke referentie betrokken partijen bij een clouddienst voor: inrichten van management-regietaken en besluitvorming; opbouwen van vertrouwen tussen gebruiker en leverancier; afstemming tussen gebruiker, leverancier en IT-auditor tijdens alle levensfasen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.


Neem contact op met Inge Piek.kid@nen.nl

(015) 2 690 200


Commissieleden