Commissie

Conditiemeting

351 264

Conditiemeting
De normcommissie (NC) 351264, Conditiemeting, is in 2014 ontstaan uit een samenvoeging van de NC’s 351261, Conditiemeting gebouwen, en de NC 351263, Conditiemeting Infrastructurele werken. Het werkgebied van deze normcommissie omvat de nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van conditiemeting van gebouwen en infrastructurele werken.

De werkzaamheden hebben betrekking op het normalisatiewerk op het gebied van conditiemeting van gebouwen en infrastructurele werken in de breedste zin van het woord. De normcommissie is in dit totaal richtinggevend en uiteindelijk verantwoordelijk voor en bevoegd tot het vrijgeven van normen e.d. voor publicatie. De afzonderlijke NsC’s (Infra en Vastgoed) werken op hun specifieke aandachtsgebieden.

Commissieplan 351 264 'Conditiemeting'

Nationaal


Europees

Ontwikkelen van Europese TC 'Condition assessment methodologies'. Dit werkt gebeurt binnen CEN/TC 319/WG 11, welke wordt voorgezeten door Piet Backer (Bureau Veritas). In 2012 stelt de werkgroep een concept scope op. Als deze in oktober 2012 wordt goedgekeurd door CEN/TC 319, wordt de status van de Europese werkgroep geformaliseerd en begint men aan de inhoudelijke ontwikkeling van de TS.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Rob Kotte.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324