Commissie

Conditiemeting

351 264

Conditiemeting
De normcommissie (NC) 351264, Conditiemeting, is in 2014 ontstaan uit een samenvoeging van de NC’s 351261, Conditiemeting gebouwen, en de NC 351263, Conditiemeting Infrastructurele werken. Dit heeft in 2017 geresulteerd in de Integratie van NEN 2767-1 (vastgoed) en NEN 2767-4 (infra) tot NEN 2767-1:2017, Conditiemeting van de gebouwde omgeving (methodiek). Het werkgebied van deze normcommissie omvat de nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van conditiemeting van gebouwen en infrastructurele werken.

De werkzaamheden hebben betrekking op het normalisatiewerk op het gebied van conditiemeting van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. De normcommissie is hierin richtinggevend en uiteindelijk verantwoordelijk voor en heeft de bevoegd tot het vrijgeven van normen e.d. voor publicatie. De onderliggende werkgroepen “Methodiek” en “Beheer en Onderhoud” geven invulling aan de doorontwikkeling en beheer en onderhoud van de norm en de bijbehorende gebrekenlijsten. Voor meer informatie over Conditiemeting, klik hier.

Commissieplan en Projectplan van 351 264 'Conditiemeting'

Nationaal

De normcommissie heeft ten doel het beheren en door ontwikkelen van
NEN 2767-1, NEN 2767-2, NEN 2767-4-2 en de NPR 4768. De commissie zal waar nodig aanpassingen initiëren op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast houdt de normcommissie zich ook bezig met verbreding van de norm (incorporatie nieuwe vakgebieden zoals bv. Industrie, groen en woningbouw) en verankering van de norm in het normenlandschap (aansluiting op onderwerpen als bijvoorbeeld Asset management).


Europees

Ontwikkelen van Europese Technical Specification 'Condition assessment methodologies'. Dit werkt gebeurt binnen CEN/TC 319/WG 11. Met Donald Bezemer (Don Bureau) als voorzitter en NEN als secretariaatvoerder van deze werkgroep is Nederland hier in de lead. Doelstelling is deze Technical Specification (Europese voornorm) eind 2019 te publiceren.

Documenten
NEN 2767-1:2017+C1:2019 (nl), Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek - NEN 2767-1 is een eenduidige methodiek voor de conditiemeting van alle onderscheiden beheerobjecten in de gebouwde omgeving. In NEN 2767-2 is een overzicht gegeven van de beheerobjecten die met de methodiek conditiemeting worden beoordeeld. De in de dataset opgenomen beheerobjecten die onder het toepassingsgebied vallen is niet limitatief en wordt op verzoek door de normcommissie aangevuld.

NEN 2767-1:2017+C1:2019 (en), Condition assessment built environment – Part 1: Methology

NEN 2767-2:2008, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Deel 2: Gebrekenlijsten - NEN 2767-2 geeft de gebrekenlijsten voor bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen, inclusief de bij het gebouw behorende terreinen en terreinvoorzieningen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klimaattechnische installaties, elektrotechnische installaties en transporttechnische installaties. NEN 2767-2 maakt deel uit van de norm NEN 2767 die gaat over de conditiemeting van de bouw. Ga voor meer informatie naar www.nen.nl/conditiemeting.

NEN 2767-4 webapplicatie en NPR 4768Database Conditiemeting Infrastructuur - De NEN 2767-4 webapplicatie is een gebruiksvriendelijke tool voor conditiemeting infrastructuur waarmee u gemakkelijk kan bepalen welke gebreken zich voor kunnen doen per bouwdeel. Ook is voor elk gebrek aangegeven welk belang het heeft. Tijdens een onderhoudsinspectie komen altijd veel vragen naar voren, zoals: 'Hoe ziet deformatie eruit? Is wat ik nu zie tijdens mijn inspectie een voorbeeld van kritieke of niet-kritieke deformatie?'
Om u antwoord te geven op dit soort vragen is NPR 4768, Conditiemeting – Definities en foto's van decompositie en gebreken, gepubliceerd. Deze NPR is een aanvulling op de webapplicatie infrastructuur (NEN 2767-4) en geeft definities en foto's van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en gebreken.

NEN 2767-4 / NPR 4768Handreiking
NEN 4768-4Wijzigingsformulier
NEN 2767 / NPR 4768Forum

Conversietabel rioleringConversie inspectie resultaten NEN 3399 –
NEN 2767
. Deze conversietabel geeft een handreiking voor de vertaling van inspectieresultaten volgens NEN 3399 naar NEN 2767.

CROW - NEN 2767 - Vertaaltabel wegen. Dit document bevat Vertaaltabellen om de resultaten van de bestaande inspectiemethodiek van wegen van CROW te vertalen naar de conditiescores van de NEN 2767.

Presentaties gegeven tijdens het NEN Symposium van 7 juni 2018
Via de presentaties bieden wij u een terugblik op het symposium 'NEN 2767 Conditiemeting 2018' welke op donderdag 7 juni 2018 plaats vond bij het RDM in Rotterdam.

Aanverwante producten
NEN 2767 - Cursussen
Praktijkgids NEN 2767, Conditiemeting gebouwde omgeving

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Rob Kotte.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324