Commissie

Conditiemeting

351 264

Conditiemeting
De normcommissie (NC) 351264, Conditiemeting, is in 2014 ontstaan uit een samenvoeging van de NC’s 351261, Conditiemeting gebouwen, en de NC 351263, Conditiemeting Infrastructurele werken. Dit heeft in 2017 geresulteerd in de Integratie van NEN 2767-1 (vastgoed) en NEN 2767-4 (infra) tot NEN 2767-1:2017 Conditiemeting van de gebouwde omgeving (methodiek). Het werkgebied van deze normcommissie omvat de nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van conditiemeting van gebouwen en infrastructurele werken.

De werkzaamheden hebben betrekking op het normalisatiewerk op het gebied van conditiemeting van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. De normcommissie is hierin richtinggevend en uiteindelijk verantwoordelijk voor en heeft de bevoegd tot het vrijgeven van normen e.d. voor publicatie. De onderliggende werkgroepen “Methodiek” en “Beheer en Onderhoud” geven invulling aan de doorontwikkeling en beheer en onderhoud van de norm en de bijbehorende gebrekenlijsten.

Commissieplan 351 264 'Conditiemeting'

Nationaal

De normcommissie heeft ten doel het beheren en door ontwikkelen van NEN 2767-1, NEN 2767-2, NEN 2767-4-2 en de NPR 4768. De commissie zal waar nodig aanpassingen initiëren op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast houdt de normcommissie zich ook bezig met verbreding van de norm (incorporatie nieuwe vakgebieden zoals bv. Industrie, groen en woningbouw) en verankering van de norm in het normenlandschap (aansluiting op onderwerpen als bijvoorbeeld Asset management).


Europees

Ontwikkelen van Europese Technical Specification 'Condition assessment methodologies'. Dit werkt gebeurt binnen CEN/TC 319/WG 11. Met Donald Bezemer (Don Bureau) als voorzitter en NEN als secretariaatvoerder van deze werkgroep is Nederland hier in de lead. Doelstelling is deze Technical Specification (Europese voornorm) eind 2019 te publiceren.

In deze tab zullen op korte termijn publicaties worden vermeld die een relatie met deze normcommissie

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Rob Kotte.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324