Commissie

Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy

381 027

Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy
De normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy houdt zich bezig met het vaststellen van nationale normen voor informatiebeveiliging en cryptografie. De normcommissie bepaalt het Nederlandse standpunt en het vaststellen van commentaar over de internationale normen en Europese normen die in ontwikkeling zijn.

Gezien het toenemende belang van IT-beveiliging, Cyber Security en privacy zijn voor veel organisaties de onderwerpen en de normen waaraan wordt gewerkt belangrijk. Lid worden van de NEN-normcommissie is dan een logische stap en een goede investering.

De normcommissie volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk zoals dat plaatsvindt in ISO/IEC JTC 1/SC 27 “IT security techniques” en het volgen van de Europese normalisatie op informatiebeveiligingsgebied binnen CEN.

Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het stimuleren van nationale normalisatie-activiteiten op het informatiebeveiligingsgebied en het verstrekken van strategische informatie & advies.

De normalisatie van de technische aspecten van het betalingsverkeer met bankkaarten is toegewezen aan NC 381017 - Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie.

> Openbare informatie 'IT Security Techniques'
> Lijst van gepubliceerde normen en normen in ontwikkeling van 381027

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van NC 381027 zijn:

  • actieve participatie in JTC 1/SC 27 'IT Security techniques' en in de Europese 'Cyber Security Coordination Group', CSCG.
  • implementatie van mondiale normen in Nederland; en
  • geven van adviezen binnen het werkgebied van de commissie


Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jolien van Zettenkid@nen.nl

(015) 2 690 200