Commissie

Informatie-integratie en interoperabiliteit

381184

Informatie-integratie en interoperabiliteit
De normcommissie volgt en neemt deel aan Europese en internationale normalisatieactiviteiten die bijdragen aan het realiseren van interoperabiliteit aangaande geautomatiseerde informatieverwerking in ketens en netwerken, binnen en tussen verschillende marktsectoren. Speciale aandacht hebben de normalisatieactiviteiten van Bouw Informatie Modellen (BIM).

De normalisatieactiviteiten richten zich op normen die betrekking hebben op zaken zoals lexicon (definities), woordenboeken (vertalingen), productcatalogi (classificaties, kenmerken en eigenschappen), objectenbibliotheken (specificaties en relaties), modelleerconcepten, modelleertalen en universele datamodellen.

> Tijdens de CEN/TC 442 Plenary in Oslo zijn er korte video's gemaakt van interviews met de voorzitter van TC 442, Øivind Rooth, en met de commissieleden Richard Waterhouse, Thomas Liebich, Peter Kompolchek en Roland Dominici, en Richard Petrie van buildinSMART International. De video's zijn hier te bekijken.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van de normcommissie zijn:

  • actieve participatie in ISO/TC 59/SC 13, ISO/TC 184, ISO/TC 184/SC 1, ISO/TC 184/SC 2, ISO/TC 184/SC 4, ISO/TC 184/SC 5 en CEN/TC 310
  • de implementatie van mondiale en Europese normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie

ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering kan bij het realiseren van interoperabiliteit tegen verschillende categorieën knelpunten aanlopen. Afspraken en normen met definities, modellen en specificaties van interoperabiliteit, vormen de basis voor het oplossen van deze knelpunten. Door het schematiseren, beschrijven en specificeren van interoperabiliteit in een architectuur kunnen de knelpunten praktisch worden aangepakt. De stelling is dat 80% van deze knelpunten voorkomen in alle marktsectoren. Het is dan ook efficiënt om deze kennis en ervaring te delen en te benutten. Normalisatie en standaardisatie in dit werkgebied stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering

Ordenen van standaarden

Het transparant maken, ordenen van normen uit dit werkgebied, volgen van internationale, Europese en Nederlandse standaardisatie ontwikkelingen die hiermee samenhangen is een taak van de leden uit meerdere normcommissies (NC’s). Relevante normcommissies en werkvelden voor dit werkgebied zijn:

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.


Neem contact op met Sanne Jansweijer

 

 

(015) 2 690 200

kid@nen.nl