Commissie

Telecommunications and information exchange between systems

381006

Telecommunications and information exchange between systems
De normcommissie Telecommunications and information exchange between systems levert het fundamentele en conceptuele ‘interoperabiliteit’ raamwerk voor basis architecturen en systemen.

Normontwikkeling van telecommunicatie-infrastructuren is gericht op standaardisatie van toegang-, transmissie-, distributie- en transporttechnieken ten behoeve van ICT-toepassingen en ICT-diensten. Dit betreft system services en protocollen aangaande de onderste 4-lagen van het OSI-model.

Normontwikkeling van ICT-toepassingen en ICT-diensten is gericht op standaardisatie van processen, specificatie en presentatie ten behoeve van een gecontroleerde en eenduidige uitwisseling van informatie tussen computersystemen. Dit betreft system services en protocollen aangaande de bovenste 3-lagen van het OSI-model.

Het OSI-model omvat een eindig aantal gedefinieerde zogenoemde ‘system services’ met bijbehorende protocollen.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van de normcommissie zijn:

  • actieve participatie in JTC 1/SC 6
  • de implementatie van mondiale normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie

ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering kan bij het realiseren van interoperabiliteit tegen verschillende categorieën knelpunten aanlopen. Afspraken en normen met definities, modellen en specificaties van interoperabiliteit, vormen de basis voor het oplossen van deze knelpunten. Door het schematiseren, beschrijven en specificeren van interoperabiliteit in een architectuur kunnen de knelpunten praktisch worden aangepakt. De stelling is dat 80% van deze knelpunten voorkomen in alle marktsectoren. Het is dan ook efficiënt om deze kennis en ervaring te delen en te benutten. Normalisatie en standaardisatie in dit werkgebied stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering

Ordenen van standaarden

Het transparant maken, ordenen van normen uit dit werkgebied, volgen van internationale, Europese en Nederlandse standaardisatie ontwikkelingen die hiermee samenhangen is een taak van de leden uit meerdere normcommissies (NC’s). Relevante normcommissies en werkvelden voor dit werkgebied zijn:

Gebaseerd op de visie en het advies van deze normcommissie worden keuzes gemaakt bij het selecteren en opnemen van normen in een normenwegwijzer. De normenwegwijzer is verdeeld in de volgende categorieën. Normen voor:

  • Organisatie - management en processen
  • Semantiek - vastleggen en interpreteren van data
  • Informatie en communicatietechniek - software en systeeminterfaces

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jolien van Zetten


  

kid@nen.nl

(015) 2 690 200