Commissie

Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante appartuur

365400 Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante apparatuur

Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante appartuur
De normcommissie ‘Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante apparatuur’ volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk van ISO/TC 37/SC 5 ‘Translation, interpreting and related technology’ met daaronder de werkgroepen Translation, Interpreting en ‘Facilities and equipment for interpreting services’.

De normcommissie ‘Tolk- en vertaaldiensten’ volgt primair alle normalisatie ontwikkelingen van ISO/TC 37/SC 5 en coördineert de daaraan gerelateerde NEN-activiteiten:

 • zij bepaalt aan welke normontwikkelingen actief wordt meegewerkt en draagt experts voor;
 • zij stelt via afgesproken procedures in dialoog met de achterban het nationale standpunt vast betreffende onderwerpen die door ISO/TC 37/SC 5 ter stemming worden aangeboden;
 • zij stelt de nationale normen vast door middel van overname van internationale normen zoals deze worden ontwikkeld door ISO/TC 37/SC 5.

Elk van de commissieleden vertegenwoordigt een achterban. Commissieleden hebben de verantwoordelijkheid zodanig met hun eigen achterban af te stemmen dat de vertegenwoordiging op adequate wijze plaatsvindt.

De normcommissie staat open voor alle belanghebbenden.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie 'Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante apparatuur'.

Het werkgebied van NC 365400 komt overeen met dat van ISO/TC 37/SC 5 'Translation, interpreting and related technology’:

'to elaborate International Standards and other ISO deliverables in the field of translation and interpreting, translation and interpreting related technology, technical writing, content management, localization, globalization and internationalization. For these purposes, the standards developed by SC 5 aim to:

 • improve the quality of the services rendered by LSPs in a wide range of text-types and registers;
 • encourage the training and continuing professional development (CPD) of all persons involved in the provision of translation and interpreting services;
 • facilitate communication and interaction between language service providers (LSP) and their customers;
 • raise awareness of the different needs and expectations of LSPs and customers;
 • stimulate competition;
 • ensure evaluability by providing benchmark standards that give customers and clients confidence when they have to select from a range of offers;
 • enable LSPs to focus on in-house processes with a view to
 • rationalizing working procedures;
 • identifying and implementing appropriate preventive action;
 • establishing their position in the market, and thereby
 • increasing their market sustainability'.


Eerder door u bekeken

Neem contact op


Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Yvette Mulder.

 

 

kid@nen.nl

(015) 2 690 200