Digitale technieken spelen in bijna alle aspecten van ons dagelijks leven een rol. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel waar het van belang is dat ICT-professionals up-to-date zijn en blijven en dit op eenduidige wijze kan worden aangetoond. Ook voor werkgevers is het belangrijk duidelijke en eenduidig te kunnen omschrijven wat hun medewerkers moeten kennen en kunnen. De ‘e-CF’ -norm is een gemeenschappelijke ‘taal’ om ICT-competenties te benoemen waardoor het voor alle betrokken partijen duidelijk is waar over wordt gesproken en wat er mee wordt bedoeld.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u uitleg over het nut van e-CF en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht hoe de norm geïmplementeerd kan worden. Tijdens de bijeenkomst is er ruim tijd voor discussie over e-CF.

Commissie

EN 16234-1 wordt beheerd door de Europese standaardisatiecommissie CEN/TC 428 e-Competence. De Nederlandse input wordt geleverd door de nationale normcommissie ICT-competenties. Deze commissie wil bredere discussies op het gebied van ICT-competenties voeren, de kennis erover bij een grotere groep mensen onder de aandacht brengen en staan open voor nieuwe leden.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 17 oktober vanaf 13.00 bij NEN in Delft.
Tijdens de bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

Een gedetailleerd programma volgt nog.

Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Meldt u dan voor 9 oktober kosteloos aan via NEN Evenementen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met Jolien van Zetten, consultant KID , telefoon 015 2 690 298 of e-mail kid@nen.nl.