Commission

Tabak en tabaksproducten

370 126

Tabak en tabaksproducten
Via wetgeving wordt door de overheid de promotie, het aanbod en het gebruik van tabaksproducten gereguleerd. Een goede uitvoering van de wetgeving is voor de overheid en de industrie alleen mogelijk wanneer er uniforme, gestandaardiseerde en actuele referentiemethoden voor analyses beschikbaar zijn of ontwikkeld worden. De commissie Tabak en tabaksproducten werkt aan normen voor deze onderwerpen.

Commissie

Deze commissie werkt aan de normalisatie van de terminologie en aan normen over chemische en fysische analysemethoden voor tabak en tabaksproducten. Het werk vindt bijna volledig in internationaal (ISO) verband plaats, waarbij de normcommissie de nationale inbreng verzorgt in de technische commissie en werkgroepen van ISO/TC 126 - Tobacco and tobacco products. Er worden zowel normen voor het nog onbewerkte product ontwikkeld, als voor het verwerkte product.

Gezien de steeds kritischer wordende wetgeving, inclusief de publieke opinie, wordt er veel aandacht besteed aan methoden voor de bepaling van de inhoudsstoffen van tabaksrook en de wijze waarop de blootstelling door de consument zo betrouwbaar mogelijk kan worden ingeschat/gemeten.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Tabak en tabaksproducten.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de normcommissie Tabak en tabaksproducten.

Recently Viewed

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Paul Vermeulen.

zw@nen.nl

(015) 2 690 318