Werken met AVG normen

Handige online producten met toegevoegde waarde naast de normtekst.

Praktische handvatten voor normen

Online normproducten
Om het werken met normen overzichtelijk en eenvoudig te maken heeft NEN verschillende online producten ontwikkeld. Elk product biedt praktische hulp en handvatten om direct aan de slag te kunnen met de norm. De online producten maken het u makkelijk om conform de AVG uw processen in te regelen.


Werken met NEN 7510
Het online platform voor Informatiebeveiliging in de zorg
Om de normen eenvoudig te kunnen lezen en doorzoeken, is er een overzichtelijk online platform ontwikkeld: www.werkenmetNEN7510. Op deze website zijn de normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 kosteloos online te bekijken en te doorzoeken. Daarnaast biedt dit platform extra mogelijkheden die het werken met de norm overzichtelijk en eenvoudig maken. Om gebruik te maken van deze mogelijkheden kunt u voordelig en eenvoudig een abonnement afsluiten.

Webtool Managementsystemen
Praktische hulp bij transitie en implementatie
Direct online toegang tot ISO 9001 en/of ISO 14001 en/of ISO 27001
Vereenvoudigt het aanpassen en wijzigingen van uw huidig managementsysteem. U ziet in één oogopslag wat de verschillen zijn tussen de vorige en actuele norm. Daarnaast blijft u grip houden door het toebedelen van rollen, het toekennen van taken en het maken van notities. De openstaande acties kunt u gemakkelijk exporteren.

Gratis Bewustwordingstool NEN 7510
Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. NEN heeft een bewustwordingstool ontwikkeld en legt u diverse stellingen voor. In deze stellingen worden verschillende situaties weergegeven die zeer herkenbaar zijn in relatie tot informatiebeveiliging in de zorg. Er wordt o.a.gevraagd aan te geven hoe u zou handelen bij het versturen van bestanden, clear desk beleid, omgaan met wachtwoorden, toegangsbeleid etc. Op basis van uw antwoorden krijgt u feedback op de juistheid van uw handelen.