Industriële cyber security

Bescherm vitale processen en infrastructuur tegen (digitale) dreigingen.

Blijf veilig met IEC 62443

Bedrijven zien steeds vaker in dat ze “iets” moeten gaan doen op gebied van cyber security om hun primaire processen te beveiligen. Alleen ziet men door de bomen het bos niet meer en heeft men geen idee waar te beginnen.

Door kennis te nemen van de IEC 62443-normenreeks bent u als bedrijf beter in staat om cyber security te embedden in de organisatie. IEC 62443 is een wereldwijd erkende en ondersteunde norm. De norm biedt een solide basis voor het managen van cyber security binnen het IACS-domein.IEC 62443 kent verschillende normdelen die elk een apart gebied afdekken. Zo zijn er delen voor eindgebruikers en delen die juist interessant zijn voor systeemintegratoren en leveranciers.

Door het toepassen van de norm kunnen allen binnen hun eigen discipline bijdragen aan het verhogen van de securityniveaus, waarbij de norm een uniforme communicatie tussen de verschillende partijen faciliteert. Alleen als iedereen dezelfde taal spreekt, kan er synergie ontstaan tussen alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, leveren en gebruiken van bijvoorbeeld een procesinstallatie.Beveiliging industriële automatisering voor het bestuur


Het Industrieel Platform Cyber Security wil de complexe wet- en regelgeving toegankelijk houden. Het heeft daartoe een kort en bondig document opgesteld voor het management. Dit document maakt in een paar woorden duidelijk wat het nut en noodzaak is van cyber security-normen. Managers kunnen hiermee bepalen wie van hun medewerkers deze normen wél inhoudelijk zouden moeten kennen en toepassen.

Maak vakbekwaamheid binnen de veiligheidsketen aantoonbaar.

Download gratis


De normen in het NEN Connect pakket Industrial Automation bieden u praktische handvatten voor het opzetten van een effectief cyber security beleid voor industriële proces- en productieomgevingen.

Bekijk het pakket

Wat is het belang van standaarden?

De cyber risico’s waaraan (industriële) bedrijven worden blootgesteld, zijn groot. De complexiteit en automatiseringsgraad van technische installaties neemt steeds verder toe. Bedrijven worden steeds afhankelijker van systemen en het Internet of Things (IoT) groeit exponentieel. Het is belangrijk dat bedrijven binnen industriële proces- en productieomgevingen hun productieprocessen cybersecure maken, om zo de veiligheid te kunnen garanderen. Dit kun je het beste doen door er afspraken over te maken en door het vast te leggen in normen.

Deelname aan de normcommissie
Deelname aan een normcommissie is dan een logische stap. Daarnaast is dit ook een goede investering. Naast het uitbreiden van een kennisnetwerk kunnen commissieleden input geven op de normen, waardoor de kans toeneemt dat deze nog bruikbaarder voor de markt zijn.

Voordelen normalisatie

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot internationale concept- en gepubliceerde normen
  • Invloed op de internationale normen
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Voorsprong in de markt
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Verbeterde status

Industrieel Platform Cyber Security

Belangrijke aanvulling op IEC 62443


Steeds meer technische industriële installaties worden op afstand aangestuurd. De internettechniek speelt een steeds grotere rol. De processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak ook veiliger. Het brengt echter ook potentiele gevaren met zich mee.

Deelnemers aan het platform kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en methodes bespreken om een installatie robuust te maken en zo ongewenste en of kwaadaardige interacties te voorkomen of te reduceren naar een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt.

Word ook lid van het Industrieel Platform Cyber Security!Training en examen IEC 62443

Word ook een industriele cyber security professional

De snelle groei van cyber crime via de automatisering van de ‘vitale industrie en infrastructuur’ vraagt om aantoonbare vakbekwaamheid van professionals die zich bezighouden met de technische bestrijding ervan. In de driedaagse training 'IEC 62443: Cyber Security for Industrial Automation & Control Systems' raakt u bekend met relevante cybersecurity-terminologie en ontwikkelt u een solide basis voor het managen van cyber security binnen uw eigen organisatie. Daarna is er ieder kwartaal de mogelijkheid om bij NEN examen te doen. Wie slaagt voor dit examen kan zijn of haar vakbekwaamheid aantonen met een certificaat.

Bekijk leertraject

OVER DE NORMCOMMISSIE

Normcommissie 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' (NEC 65)


De nationale normcommissie NEC 65 volgt in belangrijke mate de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van IEC/TC 65 en CLC/TC 65CX op het gebied van industriële meet- en regeltechniek door actief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies. In deze werkgroepen vertegenwoordigen zij het Nederlandse standpunt. Daarnaast is NEC 65 verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de normen bij de Nederlandse achterban. Hoe pas je de normen toe en hoe is de samenhang met andere normen.

Vragen?

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid. Neem contact op met Rianne Boek via telefoonnummer: (015) 2 690 194 of per e-mail.

ACTUEEL

Cyber security in het industrieel MKB


Het niveau van technische automatisering in de grootschalige industrie stijgt snel. Hierdoor kunnen ze kwetsbaar worden voor allerlei vormen van digitale criminaliteit. Hetzelfde geldt voor vitale infrastructuren als de energiedistributie, of geautomatiseerde bruggen, sluizen, gemalen en waterkeringen. Het is inmiddels een veelgehoorde uitspraak: ‘Leg deze cruciale voorzieningen met hun hoog geautomatiseerde technieken ongeoorloofd digitaal stil, en het hele land gaat plat’. Om dat te voorkomen moeten zij voldoen aan steeds strengere nationale en internationale voorschriften op het gebied van cyber security. Niet alleen organisatorisch en administratief. Ook als het gaat om de automatisering van de primaire technische bedrijfsprocessen.

Lees het bericht
Europese commissie publiceert position paper over Cyber Security Act


De Europese Commissie werkt aan de zogenaamde ‘Cyber Security Act’, een verordening waarin een Europees raamwerk voor cyber security certificatie van ICT-producten en -diensten wordt vastgelegd. OOnlangs heeft de Europese normalisatie-organisatie CEN de aanbevelingen ten aanzien van deze verordening gepubliceerd in een position paper. De voorgestelde verordening regelt onder andere hoe certificatie op het gebied van cyber security moet worden georganiseerd, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe certificatieschema’s worden ontwikkeld en beheerd.

Lees het bericht