Innovatie & normalisatie

Normalisatie en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders.

Het gebruik van normen en deelname aan normalisatie in een vroeg stadium van onderzoek en innovatie leidt tot:

  • snellere acceptatie van de resultaten van onderzoek en innovatie
  • een groter vertrouwen in innovatieve ideeën
  • het vergroten en verbreden van marktpotentieel

Lees op deze webpagina over de rol van normalisatie bij innovatie, innovatieve verhalen van bedrijven die ervaring hebben met normalisatie en over de verschillende samenwerkingen.

Innovatiemakelaar

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normalisatie vervult veelal op de achtergrond een cruciale rol maar is daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak. Om innovatieve bedrijven te ondersteunen heeft NEN daarom een innovatiemakelaar in het leven geroepen, specifiek voor het MKB.

Bekijk wat de innovatiemakelaar voor u kan betekenen:Lees meer over de innovatiemakelaar

Proeftuinen & projecten

The Green Village, een living lab van de TU Delft

NEN is partner van The Green Village, een living lab van de TU Delft, waar de ontwikkeling en implementatie van radicale innovaties wordt versneld. We vinden het belangrijk om al vroeg betrokken te zijn bij innovaties. Juist bij innovaties is het belangrijk om te kijken wat er al bestaat op het gebied van normen. Deze kunnen gebruikt worden als kader of een aanleiding zijn om kritisch naar de bestaande normen te kijken. Bekijk de website van The Green Village voor meer informatie.

Platform CB'23

Platform CB'23 is opgericht om bouwbrede afspraken te maken en deze ambities te realiseren. Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Hierbij moeten de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 gehaald worden, maar ook wil de overheid al in 2023 volledig circulair aanbesteden. Bekijk de website van Platform CB'23 voor meer informatie.

Project ‘Standards + Innovation’

Innovatie vindt overal plaats, maar de link met normalisatie lijkt niet altijd vanzelfsprekend. Sterker nog, normalisatie is vaak een vergeten of verwaarloosd onderdeel, terwijl normalisatie juist de kans van slagen aanzienlijk kan vergroten. NEN, negen andere normalisatie-instituten en CEN-CENELEC hebben de krachten gebundeld en werken samen aan het versterken van deze relatie. Lees het achtergrondartikel 'Standards + Innovation: samen sterker'

Bekijk via onderstaande video wat de link is tussen innovatie en normalisatie?

NENnovation Award

Normalisatie en innovatie zijn met elkaar verbonden. Een succesvolle innovatie vraagt aandacht voor verschillende aspecten. Hoe zit de technologie in elkaar, wat is het economische aspect, hoe helpt het in de maatschappij en wat is de duurzaamheid. De slagingskans van innovatie concepten wordt vergroot met behulp van normalisatie. Ben jij bezig met een innovatief project waar normen aan verbonden zijn of heb jij een project klaar liggen wat hierbij past? Meld je aan!

De NENnovation Award heeft sinds de start van World Standards Day al een aantal mooie winnende projecten voorbij zien komen.

Meer info over de jaarlijkse NENnovation Award

Innovatieve verhalen

Hoe ver is de ontwikkeling van de draagbare kunstnier?

In 2017 won de Nierstichting de NENnovation Award voor de draagbare kunstnier. Hoe ver is de ontwikkeling van deze innovatie gevorderd? Tijd om weer eens in gesprek te gaan. Maar eerst nog even de vraag waarom de draagbare kunstnier zo’n belangrijke innovatie is?

Lees het interview met de Nierstichting

Van wie is hét idee?

Nederland behoort tot de top tien van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normen en octrooien vervullen veelal op de achtergrond een cruciale rol maar zijn daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak.

Lees het artikel over normen en octrooien

Winnaar NENnovation Award voor startups gaat de strijd aan met fake news!

Verbind Wikipedia met Reddit en Twitter en je krijgt de mediabron nwzer. Deze startup zorgt door middel van blockchain en artifical intelligence dat er eerlijke journalistiek ontstaat. Karim Maassen, oprichter van nwzer, vertelt trots over het winnen van de NENnovation Award voor startups en de toepassing van blockchain en artificial intelligence.

Lees het interview met nwzer

Echte verduurzaming moet je integraal aanpakken

Life Cycle Vision werd in 2018 de winnaar in de categorie ‘klanten/commissieleden’. ’We hebben gewonnen met de app van Life Cycle Vision, die volgens de jury een uitstekende verbindende functie kent. In de app wordt sterk de nadruk gelegd op de relatie tussen het gebouw en installaties en de keten, maar ook naar de achterliggende normen'.

Lees het interview met Life Cycle Vision

Meten luchtkwaliteit, met juiste sensoren kan iedereen dat

Om inzicht te hebben in de luchtkwaliteit en de risico's, is het belangrijk dat de luchtkwaliteit in Europa goed wordt gemeten. Om een uitgebreider beeld te krijgen van de luchtkwaliteit, worden tegenwoordig ook sensoren ingezet die door iedereen in Nederland kunnen worden gebruikt. Ook voor sensoren zijn normen nodig, want hoe weet je dat elke sensor op eenzelfde manier meet?

Lees het artikel 'Meten luchtkwaliteit, met juiste sensoren kan iedereen dat'

Sensortechnologie tegen geuroverlast

In de Rotterdamse haven zijn 400 eNoses, elektronische neuzen, geïnstalleerd om emissies te traceren in de lucht en zo de luchtkwaliteit te borgen. Sinds 2015 begeleidt NEN het proces om een norm te maken voor de eNose. De eNose is gebaseerd op sensortechnologie en detecteert gassen in de lucht die tot geurhinder kunnen leiden.

Lees het artikel 'Sensortechnologie tegen geuroverlast'

Ervaringsverhalen

Vanuit het Europese project ‘Standards + Innovation’ is onderzoek gedaan naar de behoeften van de onderzoek en innovatie gemeenschap en op welke wijze ze kennis willen vergaren over normen en normalisatie. Bekijk de resultaten via onderstaande video's.

Jasper Baltus, Managing Director bij EcarACCU

De rol van normen bij innovaties

EcarACCU zorgt voor duurzamer gebruik van lithium batterijen. De batterij pakketten van (PH) elektrische voertuigen worden ontmanteld en opnieuw beschikbaar gemaakt (refurbish).

Serene Hanaina, officer for sustainable resources, climate and resilience bij iCLEA Europe

Onderzoeksproject SMR

Een onderzoeksproject op het gebied van Smart City Resilience dat normalisatie direct heeft opgenomen in het project SMR.

Dave Lewis, Associate Professor of Computer Science, Associate Director bij Adapt centre

Onderzoeksproject digitale media innovatie

Een internationaal onderzoeksproject uit Dublin dat zich met digitale media innovatie bezighoudt.

Sylvie Moreau-Tabiche, teammanager Material Performence bij Centre technique du papier

Testmethodes

Centre technique du papier uit Frankrijk dat testmethodes en standaarden gebruikt om hun product op de markt te brengen.Marietta Ulrich, co-founder en co-ceo bij Securikett

Echt van namaak onderscheiden

Een Oostenrijks bedrijf dat normen gebruikt om producten te ontwikkelen om echt van namaak te onderscheiden.Interactieve game: The power of Standards

Benieuwd of je een innovatie op de markt kan brengen en welke rol normen daarin spelen? Doe dan nu de test!

Vragen of meer informatie?

Arnoud Muizer

Arnoud Muizer

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Arnoud Muizer via 015 26 90 424 of stuur een e-mail.

Marc van Steenoven

Marc van Steenoven

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marc van Steenoven via 015 26 90 427 of stuur een e-mail.