Normen zijn essentieel voor
innovatie met impact

Normalisatie en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders.

Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls. Innovatieve product- en dienstontwikkeling vindt steeds vaker in samenwerkingsverbanden plaats en is vaak grensoverschrijdend. Afstemming, normalisatie, tussen verschillende partijen is daarom een must om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren.

Lees over de ontwikkelingen op het gebied innovatie & normalisatie.

Innovatiemakelaar

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normalisatie vervult veelal op de achtergrond een cruciale rol maar is daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak. Om innovatieve bedrijven te ondersteunen heeft NEN daarom een innovatiemakelaar in het leven geroepen, specifiek voor het MKB.

Meer over de innovatiemakelaar

Bekijk wat de innovatiemakelaar voor u kan betekenen:

Proeftuinen & projecten

The Green Village, een living lab van de TU Delft

NEN is partner van The Green Village, een living lab van de TU Delft, waar de ontwikkeling en implementatie van radicale innovaties wordt versneld. We vinden het belangrijk om al vroeg betrokken te zijn bij innovaties. Juist bij innovaties is het belangrijk om te kijken wat er al bestaat op het gebied van normen. Deze kunnen gebruikt worden als kader of een aanleiding zijn om kritisch naar de bestaande normen te kijken. Bekijk de website van The Green Village voor meer informatie.

Platform CB'23

Platform CB'23 is opgericht om bouwbrede afspraken te maken en deze ambities te realiseren. Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Hierbij moeten de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 gehaald worden, maar ook wil de overheid al in 2023 volledig circulair aanbesteden. Bekijk de website van Platform CB'23 voor meer informatie.

NENnovation Award

Normalisatie en innovatie zijn met elkaar verbonden. Een succesvolle innovatie vraagt aandacht voor verschillende aspecten. Hoe zit de technologie in elkaar, wat is het economische aspect, hoe helpt het in de maatschappij en wat is de duurzaamheid. De slagingskans van innovatie concepten wordt vergroot met behulp van normalisatie. Ben jij bezig met een innovatief project waar normen aan verbonden zijn of heb jij een project klaar liggen wat hierbij past? Meld je aan!

De NENnovation Award heeft sinds de start van World Standards Day al een aantal mooie winnende projecten voorbij zien komen. Lees de innovatieve verhalen van winnaars van de NENnovation Award.

Nierstichting wint eerste NENnovation Award!

‘Om onze draagbare kunstnier op de markt te kunnen brengen, is het van belang dat de kwaliteit van ’de kunstnier goed is en dat patiënten en zorgprofessionals weten dat het apparaat veilig is. Daarvoor zijn normen nodig. Toen Fokko Wieringa (lid van de normcommissie voor dialyseapparatuur en betrokken bij het draagbare kunstnier project) over de mogelijkheid voor deelname aan de eerste NENnovation Award hoorde, heeft hij de Nierstichting direct aangemeld. Het is natuurlijk fantastisch dat de Nierstichting de erkenning krijgt voor zo’n project en dat iedereen het belang onderschrijft van normen in het proces van innovatie.’ Lees het interview met de NierstichtingWinnaar NENnovation Award voor startups gaat de strijd aan met fake news!

Verbind Wikipedia met Reddit en Twitter en je krijgt de mediabron nwzer. Deze startup zorgt door middel van blockchain en artifical intelligence dat er eerlijke journalistiek ontstaat. Karim Maassen, oprichter van nwzer, vertelt trots over het winnen van de NENnovation Award voor startups en de toepassing van blockchain en artificial intelligence. De NENnovation Award voor startups is uitgereikt om een brug te slaan tussen innovatie, normalisatie en startups. Door het gebruik van normen, zorgt een startup daarmee voor duidelijkheid en voor zekerheid bij de klant en vergroot de saleskansen! Lees het interview met nwzer

Praktijkverhalen

Meten luchtkwaliteit, met juiste sensoren kan iedereen dat

Een goede luchtkwaliteit is voor ons allen heel belangrijk. Ongezonde lucht kan ervoor zorgen dat mensen hart- en vaatziekten en luchtwegklachten oplopen en zo de levensduur wordt verkort. Om inzicht te hebben in de luchtkwaliteit en de risico's, is het belangrijk dat de luchtkwaliteit in Europa goed worden gemeten. Hier zijn Europese normen voor opgesteld die ook in Nederland zijn geïmplementeerd. Om een uitgebreider beeld te krijgen van de luchtkwaliteit, worden tegenwoordig ook sensoren ingezet die door iedereen in Nederland kunnen worden gebruikt. Ook voor sensoren zijn normen nodig, want hoe weet je dat elke sensor op eenzelfde manier meet? Lees het artikel 'Meten luchtkwaliteit, met juiste sensoren kan iedereen dat'

Vragen of meer informatie?

Arnoud Muizer

Arnoud Muizer

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Arnoud Muizer door een mail te sturen.

Marc van Steenoven

Marc van Steenoven

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Marc van Steenoven door een mail te sturen of te bellen naar 06-40164959

Stuur een e-mail