Standards + Innovation: samen sterker

Innovatie vindt overal plaats, maar de link met normalisatie lijkt niet altijd vanzelfsprekend. Sterker nog, normalisatie is vaak een vergeten of verwaarloosd onderdeel, terwijl normalisatie juist de kans van slagen aanzienlijk kan vergroten. NEN, negen andere normalisatie-instituten en CEN-CENELEC hebben de krachten gebundeld en werken samen aan het versterken van deze relatie.

Tijdens de ontwikkel- en onderzoeksfase wordt hard gewerkt aan allerlei onderdelen van een product, zonder te kijken of er normen zijn waaraan het moet voldoen. Dat kan zelfs betekenen dat iemand een prachtig product heeft ontwikkeld, maar er te laat achter komt dat het lastig op de markt is te brengen omdat het niet voldoet aan bepaalde eisen. Mede daarom is het project ‘Standards + Innovation’ in het leven geroepen. Een samenwerking tussen tien normalisatie-instituten en CEN-CENELEC om de awareness voor normalisatie te verhogen in en ‘tools’ te ontwikkelen voor de onderzoeks- en innovatiewereld.

Europese samenwerking

Samen sterker, niet alleen de combinatie standards + innovation, maar ook door samen te werken met onze Europese collega’s: aan het project nemen tien Europese normalisatie-instituten deel, die heel verschillend zijn in hun ervaring met de doelgroep, grootte en aanpak. DIN (Duitsland) is projectleider en NEN heeft een sterke trekkersrol in dit project. Samen met UNE (Spanje) behoren we tot de meest ervaren instituten, zeker wanneer het gaat om Europese onderzoeksprojecten (onder andere de zogenaamde Kaderprogramma’s van de Europese Commissie). Verder nemen ook AFNOR (Frankrijk), ASI (Oostenrijk), ASRO (Roemenië), BDS (Bulgarije), DS (Denemarken), NSAI (Ierland), UNI (Italië) en CEN-CENELEC deel aan het project. Een aantal van deze instituten heeft nog weinig kennis en ervaring en krijgt de gelegenheid via dit project te leren van de andere. De instituten worden ook begeleid. Daarnaast is het voor alle partners waardevol om ervaringen uit te wisselen, te zien hoe andere contact zoeken en onderhouden met de doelgroep, relevante stakeholders zoals overheid en wetenschap.

Resultaten project

In de eerste helft van het project is gekeken naar de behoeften van de ‘research and innovation community’ en op welke manier normalisatie een bijdrage kan leveren. De ontwikkelde marketingcommunicatiestrategie ondersteunt alle Europese partners in hun eigen land om verder aan de slag te gaan om de onderzoek- en innovatiegemeenschap beter te betrekken bij normen en normalisatie.

In de tweede helft van het project zijn er verschillende 'tools' ontwikkeld om de research & innovation community beter te informeren over normalisatie. Denk aan een digitale game, verschillende infographics en toelichtingen/uitleg aan verschillende ondersteunende partijen die met de onderzoeks- en innovatiewereld te maken hebben (bijvoorbeeld de National Contact Points of evaluatoren van onderzoeksvoorstellen).

Daarnaast is er in dit project ook gekeken naar de effecten van normalisatie in de Europese Kaderprogramma’s (FP7, H2020) en zijn er aanbevelingen gedaan richting de Europese Commissie voor het volgende onderzoeksprogramma: Horizon Europe.

Bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?’

Op 25 juni organiseerde NEN in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Octrooicentrum Nederland, Climate-KIC en TU Delft een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie.

De bijeenkomst liet zien hoe normalisatie kan helpen met het opschalen van onderzoek en innovatie op de markt. Dat normalisatie kan worden ingezet als een effectief middel in het vertrouwen in innovaties en acceptatie van innovaties te vergroten.

In de middag gingen deelnemers aan de slag met concrete cases op het gebied van circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de watersector. Per case werd vastgesteld wat nodig is om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar afspraken een rol kunnen spelen om deze transities te versnellen.