NEN en Innovatie

Goede afspraken en innovatie!

NEN Innovatielab

Hoe gaat een meer dan 100 jaar oude organisatie innoveren?

Deze vraag wordt mij, als Manager Innovatie bij NEN, veel gesteld. Maar dit is eigenlijk niet de eerste vraag om te beantwoorden. Want innovatie begint bij klanten, niet bij de organisatie zelf. Dus de vraag is eerder: Welke problemen ervaart de klant? Of welke behoefte heeft de klant? Want daar ligt de mogelijkheid voor NEN om het beter te doen. Om de juiste antwoorden te vinden, moeten we de juiste vragen stellen. En dat is, zoals iedereen weet, best moeilijk. Laat ik een poging wagen aan de hand van de drie belangrijke ontwikkelingen.

1) De wereld van formele normalisatie heeft gezelschap van een nieuwe meer informele wereld waarin organisaties op een andere manier afspraken maken, verspreiden en toepassen. Vragen kunnen zijn: Op welke manier komen die afspraken tot stand? Zijn de principes van normalisatie in die nieuwe wereld ook relevant? Wat kan NEN leren van deze ontwikkeling?

2) Klanten vragen om een sneller proces met meer flexibiliteit om normen te updaten door gebruik om de praktijk. Vragen kunnen zijn: Waarom is dit belangrijk voor klanten? Hoe kunnen we ervaringen over het gebruik beter verzamelen? Op welke manier kan het herzieningsproces van normen anders worden georganiseerd?

3) Klanten consumeren content op een nieuwe manier. Steeds meer persoonlijk op maat, rijk aan informatie, toegankelijk via verschillende apparaten, direct toepasbaar in het dagelijkse
praktijk. Vragen kunnen zijn: Op welke manier kunnen we onze normen zo schrijven dat ze geschikt zijn voor de verschillende behoeften van klanten? En op welke manier kan technologie als Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, etc. ondersteunen om de klant beter in te helpen?

Je ziet meer vragen dan antwoorden. Ik ben ervan overtuigd dat het beantwoorden van de vragen alleen kan door te doen. En het toetsen in de praktijk of de oplossing wel of niet werkt bij klanten. Om vervolgens de oplossing bij te slijpen en weer te toetsen. En uiteindelijk een echte oplossing voor een echt probleem te bieden.

Het is duidelijk dat dit alleen maar werkt als organisaties zo’n proces samen met klanten doorlopen. Ik nodig daarom iedereen uit om in gesprek te gaan met mij, of met van een van mijn collega’s. Over de dagelijkse problemen of zelfs ergernissen, over mogelijke oplossingen of over nieuwe toepassingen voor klanten. Ik kan niet beloven dat we alles oppakken, want innoveren is ook keuzes maken. Maar ik beloof wel dat we bij elk idee de juiste vragen proberen te stellen.

Jappe van der Zwan, Manager Innovatie
Jappe.vanderzwan@nen.nl

Project Digitale normen

Ontwerp normen in machine readable format
CAD Booster en NEN starten samen een innovatie pilot om te onderzoeken hoe NEN waarde kan toevoegen door normen in digitale vorm direct toepasbaar te maken. Hiervoor vertalen wij relevante normen naar 3D-modellen die direct kunnen worden gebruikt in ontwerpsoftware. Normen worden dus in een slimme vorm aangeboden aan de gebruiker.

NEN zoekt gebruikers met een mening! Gebruikers die ons kritische feedback willen geven op de genoemde vragen. We doen dat door een telefonisch interview of, als het uitkomt, een gesprek bij u op uw kantoor. Als tegenprestatie ontvangt u een volledige set modellen voor NEN-EN-ISO 4014 in een bestandsformaat naar keuze.

Meer weten

Waarom innovatie?

  • Vaststellen aan welke eisen en voorwaarden de oplossing moet voldoen.
  • Gezamenlijk met alle stakeholders goed en duidelijk alle eisen, voorwaarden en uitgangspunten vastleggen.
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal (hanteren van dezelfde terminologie en definities).
  • Bevorderen van de marktacceptatie en het opschalen van innovaties (door met een innovatie de nieuwe standaard te zetten).
  • Maken van nieuwe verbindingen en versterken van samenwerking.
  • Mogelijk maken van certificering zodat voor derden duidelijk is wanneer aan een norm wordt voldaan.


 

Het laatste nieuws

Norm voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006) in een innovatieve pilot

05-03-2020 ‘Normen zijn geschreven als proza. Ze zijn lastig leesbaar. Wat zijn nu eigenlijk de eisen in de nor...

NEN start innovatie pilot met digitale normen

07-01-2020 ‘Het is hoog tijd dat ook normen een digitaal jasje krijgen’, aldus een groot aantal klanten van NEN...