Innovatiemakelaar voor het MKB

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normalisatie vervult veelal op de achtergrond een cruciale rol maar is daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak. Om innovatieve bedrijven te ondersteunen heeft NEN daarom een innovatiemakelaar in het leven geroepen, specifiek voor het MKB.

Stel uw vraag aan de innovatiemakelaar

Het succesvol introduceren van uw innovatie

Om een innovatie succesvol te introduceren is het verkrijgen van marktacceptatie van essentieel belang. Dit betekent dat een innovatie aantoonbaar beter moet zijn dan wat er op dat moment op de markt te verkrijgen is. Ook is het belangrijk dat er vanuit de klant(en) bereidheid is de innovatie af te nemen en te gebruiken. Hoewel deze bereidheid door veel factoren wordt bepaald, vervult de waardepropositie een van de meest prominente rollen. Wat krijgt uw klant voor het geld dat wordt besteed?

Het belang van afspraken

Het is begrijpelijk dat vanuit deze vraag niet direct een koppeling met normalisatie wordt gemaakt. Toch zou het succes van de innovatie enorm vergroot kunnen worden als u in vroeg stadium nadenkt over de wijze waarop normen een rol spelen óf kunnen spelen. Aspecten als kwaliteit, prestaties, veiligheid, duurzaamheid, interoperabiliteit, werkwijze etc. zijn in veel gevallen te herleiden tot specifieke afspraken die nationaal óf internationaal ontwikkeld zijn.

Bekijk via deze animatie wat de innovatiemakelaar voor u kan betekenen:


 

NENnovation Award

Normalisatie en innovatie zijn met elkaar verbonden. Een succesvolle innovatie vraagt aandacht voor verschillende aspecten. Hoe zit de technologie in elkaar, wat is het economische aspect, hoe helpt het in de maatschappij en wat is de duurzaamheid. De slagingskans van innovatie concepten wordt vergroot met behulp van normalisatie.

De NENnovation Award heeft sinds de start van World Standards Day al een aantal mooie winnende projecten voorbij zien komen.

Meer over de NENnovation Awards

Belemmeringen

Wanneer u als ondernemer tegen onduidelijkheden of belemmeringen aanloopt is dat erg vervelend. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u een nieuw materiaal of product niet getest kan krijgen omdat de testmethode in de betreffende norm niet geschikt is. NEN wil deze situaties graag met u oplossen door oplossingsrichtingen aan te dragen die effectief zijn. Maatwerk en snelheid zijn daarbij essentieel voor onze aanpak hierin.

Enkele oplossingsrichtingen zijn*:

  • Uitleg over de wijze waarop normen of de samenhang tussen normen geïnterpreteerd moeten worden.
  • Bestaande normen aanpassen.
  • Nieuwe normen ontwikkelen.
  • Normen terugtrekken (wanneer deze niet meer relevant zijn).
  • De samenhang tussen normen (of in relatie met wet- en regelgeving) veranderen.
  • De afsprakenkaders, waar normen onderdeel van zijn, verruimen (bijvoorbeeld in proeftuin situaties om te experimenteren).

* Oplossingsrichtingen worden altijd in afstemming met de betreffende normcommissies of projectgroepen uitgevoerd.

Bescherm uw uitvinding

Heeft u een idee waar u geld mee wilt verdienen? Daar komt veel bij kijken. Octrooicentrum Nederland heeft adviseurs die u graag helpen. Zij zitten verspreid door het hele land, dus ongetwijfeld ook bij u in de buurt. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u uw uitvinding het best kunt beschermen? Of heeft u hulp nodig bij het zoeken in octrooidatabanken?

Meld u dan aan voor een van onze gratis workshops via www.rvo.nl/octrooiagenda. Of maak een afspraak met één van onze octrooiadviseurs via 088 042 6660 of stuur een e-mail.

Octrooiblogs

De blogs laten zien hoe bijzonder, en alledaags, octrooien zijn.

Lees hier alle blogs op het gebied van octrooien.

Samenwerking bij complexiteit

Soms is er meer mogelijk dan u denkt

Wanneer vraagstukken complexer van aard zijn kan NEN in nauw overleg met alle betrokken partijen aanvullende oplossingsrichtingen in kaart brengen. Hierin werkt NEN ook nauw samen met het Rijksoverheid programma Ruimte in Regels voor Groene Groei.

Van idee naar doorbraak op de circulaire markt

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ondernemers bij het succesvol ontwikkelen, lanceren en opschalen van producten en diensten in de circulaire economie. Kijk voor meer informatie op www.versnellingshuisce.nlHet laatste nieuws

Scheppen octrooien banen?

27-09-2019 Industrieën die intensief (bovengemiddeld) gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten (IER) zoa...

Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie!

27-06-2019 Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest over hoe normalisatie kan helpen bij het opschalen van ...

NEN organiseert bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?’

24-04-2019 Op dinsdag 25 juni organiseert NEN een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn ...

Vragen of meer informatie?

Wilt u weten op welke wijze normalisatie kan bijdragen aan uw innovatie, neem dan contact op met NEN. De Innovatiemakelaar kan kosteloos met u meedenken over de juiste aanpak.

Stel uw vraag aan de innovatiemakelaar