NEN Connect

NEN Connect MVO & Duurzaamheid (only in Dutch)

Speciaal voor het vakgebied MVO & Duurzaamheid zijn er verschillende standaardpakketten van normen.

Zo kunt u kiezen welke collectie het meest voor u van toepassing is.Wat is NEN Connect?
NEN Connect is het online normbeheerprogramma van NEN.
Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Voordelen NEN Connect

  • Altijd en overal uw normen bij de hand
  • Automatische update van deze normen
  • Printmogelijkheid
  • Automatisch bericht bij een herziening
  • Ook vervallen normversies beschikbaar

Kies uw pakket

MVO basis (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (4 producten)

€ 109,- p.j.

Bestellen

Met NEN Connect MVO Basis heeft u van de onderstaande normen altijd de meest actuele versie volledig online tot uw beschikking. U kunt de normen ook gemakkelijk printen, mocht u dat willen.
Dit pakket bevat 2 normen en 2 praktijkgidsen:

NEN-ISO 26000
Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
NPR 9026
Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000
UIT 62
Praktijkgids De implementatie van MVO - Praktijkcases en tools voor ISO 26000
UIT 60
Praktijkgids - De 100 meest gestelde vragen - MVO volgens ISO 26000

MVO totaal (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (9 producten)

€ 369,- p.j.

Bestellen

Met NEN Connect MVO Totaalpakket heeft u van de onderstaande normen altijd de meest actuele versie volledig online tot uw beschikking. U kunt de normen ook gemakkelijk printen, mocht u dat willen.
Dit pakket bevat 7 normen en 2 praktijkgidsen:

NEN-ISO 26000
Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
NPR 9026
Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000
UIT 62
Praktijkgids De implementatie van MVO - Praktijkcases en tools voor ISO 26000
UIT 60
Praktijkgids - De 100 meest gestelde vragen - MVO volgens ISO 26000
NEN-EN-ISO 14001
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 14064-1
Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau
NEN-EN-ISO 9001
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 50001
Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen
NEN-EN-ISO 19011
Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

Duurzame en veilige evenementen (basis) (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (12 normen)

€ 309,- p.j.

Bestellen

Met NEN Connect Duurzame en veilige evenementen maakt u uw evenement tot een onvergetelijke happening.
Inclusief normen die van belang zijn bij vergunningverlening.
Dit pakket bevat 12 normen:

ISO 20121 (nl vertaling)
Managementsystemen voor duurzame evenementen - Eisen en richtlijnen voor gebruik
NEN 8020-20
Evenementen - Elektrische installaties
NTA 8020-30
Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten
NEN 8020-41
(Brand)veiligheid van tenten
NPR 8020-50
Evenementen - Podiumconstructies - Verantwoordelijkheden
NEN 8112
Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen
NEN 4000
Bedrijfshulpverlening
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 1414
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
NTA 8007
Brandgedrag van versieringsmaterialen (incl. toelichting)
NEN 7131
Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor veiligheid, voorbereiding op incidenten en continuiteit - Eisen en aanbevelingen voor het gebruik
NEN-ISO 26000
Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

Duurzame en veilige evenementen (totaal) (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (20 normen)

€ 396,- p.j.

Bestellen

Met NEN Connect Duurzame en veilige evenementen maakt u uw evenement tot een onvergetelijke happening.
Inclusief normen die van belang zijn bij vergunningverlening.
Dit pakket bevat 20 normen:

ISO 20121 (nl vertaling)
Managementsystemen voor duurzame evenementen - Eisen en richtlijnen voor gebruik
NPR 8020-10
Evenementen - Hijs- en heftechniek - Veiligheidsfactoren voor hijs- en hefmiddelen
NPR 8020-11
Evenementen - Hijs- en heftechniek - Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen
NPR 8020-13
Evenementen - Hijs- en heftechniek - Riggingplan ('rigging plot')
NPR 8020-14
Evenementen - Hijs- en heftechniek - Onderhoud en inspectie
NPR 8020-15
Evenementen - Hijs- en heftechniek - Veiligheidskabels voor lasten bevestigd aan lastdragers
NEN 8020-20
Evenementen - Elektrische installaties
NTA 8020-30
Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten
NEN 8020-41
(Brand)veiligheid van tenten
NPR 8020-50
Evenementen - Podiumconstructies - Verantwoordelijkheden
NPR 8020-51
Evenementen - Podiumconstructies - Belastingen en constructieve uitgangspunten
NEN 8112
Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen
NEN 4000
Bedrijfshulpverlening
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 1414
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
NTA 8007
Brandgedrag van versieringsmaterialen
NEN 7131
Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor veiligheid, voorbereiding op incidenten en continuiteit - Eisen en aanbevelingen voor het gebruik
NEN-EN 13782
Tijdelijke constructies - Tenten - Veiligheid
NEN-ISO 26000
Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
CWA 15902-1
Hijs- en hefmiddelen en lastdragende uitrusting voor tonelen en andere productiegebieden binnen de evenementenindustrie - Deel 1: Algemene eisen ( exclusief aluminium en stalen trusses en towers)

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

De compleetheid is een voordeel van NEN Connect.

Frits van Ooteghem Senior adviseur bij woningcorporatie Woonstede in Ede

Als je bedrijf groeit, moet je iets hebben waar je op kan vertrouwen. Dat kan met NEN Connect.

Marcel de Ridder Hoofd Bedrijfsbureau bij TBK

Met NEN Connect kregen we maatwerk. Ideaal.

Edith Cremers Normbeheerder bij DEKRA en KEMA