NEN Connect

Machinebouw & Transport (only in Dutch)

Machinebouw & Transport is een sector met een lange traditie van normalisatie op Europees en internationaal niveau. Het is een breed gebied die in grootte lijnen is verdeeld in machines, procesinstallaties, drukapparatuur, bevestigingstechniek en aandrijftechniek.
In het werkgebied machines ligt het accent op veiligheidsnormen die worden opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn voor machines.

Machinebouw & Transport is een complexe vakgebied met veel normen en (Europese) richtlijnen waaraan voldaan moeten worden. Om aan alle eisen te kunnen voldoen is makkelijker gezegd dan gedaan.Wat is NEN Connect?
NEN Connect is het online normbeheerprogramma van NEN.
Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Voordelen NEN Connect

  • Altijd en overal uw normen bij de hand
  • Automatische update van deze normen
  • Printmogelijkheid
  • Automatisch bericht bij een herziening
  • Ook vervallen normversies beschikbaar

Kies uw pakket

NEN Connect Machinerichtlijn (70 normen/publicaties)

Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.Uw normen altijd actueel, overal toegangelijk en compleet gewild? NEN Connect biedt u de oplossing!

More info

€ 977,00 p.j.

(tot 10 medewerkers)

NEN Connect NEN-EN 13445 (7 normen/publicaties)

Het gehele proces van eisen, ontwerpen, ontwerpbeoordelingen, fabricage, inspectie en testen van drukvaten in één normenserie. Deze normenserie bestaat uit 7 normen.

More info

€ 629,00 p.j.

(tot 10 medewerkers)

NEN Connect Koelsystemen en warmtepompen (4 normen/publicaties)

Deze normenserie bestaat uit vier normen en specifeert onder andere de eisen van ontwerp van Koelsystemen en Warmtepompen tot en met afvoer van alle typen koudemiddelen.

More info

€ 134,00 p.j.

(tot 10 medewerkers)

NEN Connect Ontploffingsgevaar (6 normen/publicaties)

Met dit normpakket heeft u alle 6 normen in huis die over niet-elektrisch materiaal bedoelt voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten gaat.

More info

€ 140,00 p.j.

(tot 10 medewerkers)

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

De compleetheid is een voordeel van NEN Connect.

Frits van Ooteghem Senior adviseur bij woningcorporatie Woonstede in Ede

Als je bedrijf groeit, moet je iets hebben waar je op kan vertrouwen. Dat kan met NEN Connect.

Marcel de Ridder Hoofd Bedrijfsbureau bij TBK

Met NEN Connect kregen we maatwerk. Ideaal.

Edith Cremers Normbeheerder bij DEKRA en KEMA