NEN Connect

Veiligheidstekens en noodverlichting: aansluiting normen en praktijk (only in Dutch)

Samenvatting

Uit signalen van normgebruikers is een behoefte gebleken om normen meer in een onderlinge samenhang te presenteren. Daartoe moet dan wel een duidelijk afgebakend gebied bestaan. Dat biedt NEN nu aan voor veiligheidstekens en noodverlichting.

Lees meer op de speciale pagina, hier vindt u:
• Uitgebreide samenvatting
• Wettelijk kader
• Implementatie vanuit de branches
• Indeling van de normen
• Actualiteiten

Wat is NEN Connect?

NEN Connect is het online normbeheerprogramma van NEN.
Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Voordelen NEN Connect

  • Altijd en overal uw normen bij de hand
  • Automatische update van deze normen
  • Printmogelijkheid
  • Automatisch bericht bij een herziening
  • Ook vervallen normversies beschikbaar

Kies uw pakket voor Noodverlichting en Veiligheidssignalering

Pakket 1 Inrichting, Projectering (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (3 normen)

€ 62,- p.j.

Bestellen

Pakket normen voor noodverlichting, voor degenen die een gebouw inrichten, de noodverlichting projecteren, installeren, inspecteren en onderhouden. Dit is ook voor adviseurs, al wordt hen aangeraden om het speciale adviseurspakket te nemen (Pakket 5).
Dit pakket bevat 3 normen:

NEN-EN 1838
Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
NEN-EN 50171
Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
NEN-EN 50172
Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
------------------------------
Bijzondere verwijzing.
Wilt u een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
NEN-EN 60598-2-22
Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22: Bijzondere eisen - Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
NEN-EN 7010
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens
NEN 3087
Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen
NEN 4001
Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
NPR 3437
Ergonomie - Visuele aspecten van getinte beglazing in de werkomgeving
NEN-EN 62034
Automatische beproevingssystemen voor batterijgevoede noodverlichting voor vluchtwegen
NEN 1010
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Pakket 2 Installatie (ontruiming) (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (2normen)

€ 179,- p.j.

Bestellen

Pakket normen voor veiligheids- en vluchtwegaanduidingen voor degene die vluchtroutes en –voorzieningen voor een gebouw installeert, inspecteert en onderhoudt. Dit is ook voor adviseurs, al wordt hen aangeraden om het speciale adviseurspakket te nemen. (Pakket 5).
Dit pakket bevat 2 normen.

NEN-EN-ISO 7010
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens
NEN 1414
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
------------------------------
Bijzondere verwijzing.
Wilt u een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN-ISO 16069
Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen

Pakket 3 Inrichting, Projectering (ontruiming) (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (7 normen)

€ 352,- p.j.

Bestellen

Pakket normen voor veiligheids- en vluchtwegaanduidingen voor degenen die vluchtroutes en –voorzieningen voor een gebouw ontwerpt en bepaalt. Dit is ook voor adviseurs, al wordt hen aangeraden om het speciale adviseurspakket te nemen (Pakket 5).
Dit pakket bevat 7 normen.

NEN-EN-ISO 7010
Symbols (behorend bij NEN-EN-ISO 7010:2012)
NEN-ISO 3864-4
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen
NEN 1413
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's
NEN 1414
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
NEN-ISO 16069
Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 6088
Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
------------------------------
Bijzondere verwijzing.
Wilt u een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
NEN-ISO 3864-1
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Deel 1: Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten
NEN-ISO 3864-3
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens
NEN 4001
Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
NEN 3050
Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties en aan boord van schepen
NPR 7022
Functioneel kleurgebruik - Aanpassing aan kleurzienstoornissen

Pakket 4 Inrichting, projectering, inspectie, onderhoud (ontruiming) (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (4 normen)

€ 124,- p.j.

Bestellen

Pakket normen voor middelen voor de ontruiming voor degenen die een gebouw of bedrijfsterrein inrichten, de middelen projecteren, installeren, inspecteren en onderhouden
Dit pakket bevat 9 normen.

NEN 6089
Keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van kleding met hoge zichtbaarheid
NEN 1414
Gehoorbeschermers - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
NEN-ISO 16069
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
NEN 4001
Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding
------------------------------
Bijzondere verwijzing. een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
Wilt u een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
NEN 4000
Bedrijfshulpverlening
NEN 8112
Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen
NEN-EN-ISO 7010
Symbols (behorend bij NEN-EN-ISO 7010:2012)
NEN 1594
Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN-EN 671-3
Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3: Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang en slangsystemen met plat-oprolbare slang
NEN 2559
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 2659
Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN 1413
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's

Pakket 5 Adviesbureau, Adviseur (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (13 normen)

€ 461,- p.j.

Bestellen

Pakket normen voor adviseurs die met de hele systematiek van veiligheidsaanduidingen, noodverlichting en ontruiming van gebouwen en bedrijfsterreinen te maken hebben.
Dit pakket bevat 13 normen.

NEN-EN 1838
Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
NEN-EN 50171
Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
NEN-EN 50172
Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
NEN 3050
Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties en aan boord van schepen
NEN-EN-ISO 7010
Symbols (behorend bij NEN-EN-ISO 7010:2012)
NEN-ISO 3864-4
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen
NEN 1413
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's
NEN-ISO 16069
Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 6088
Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6089
Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
NEN 4001
Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
NEN 1414
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
NEN-ISO 16069
Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen
------------------------------
Bijzondere verwijzing.
Wilt u een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
NEN-EN-IEC 60598-2-22
Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22: Bijzondere eisen - Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
NEN-EN-ISO 7010
Symbols (behorend bij NEN-EN-ISO 7010:2012)
NEN 3087
Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen
NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
NEN 1010
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN-EN 62034
Automatische beproevingssystemen voor batterijgevoede noodverlichting voor vluchtwegen
NPR 3437
Ergonomie - Visuele aspecten van getinte beglazing in de werkomgeving
NEN 4001
Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding
NEN-ISO 3864-1
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Deel 1: Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten
NEN-ISO 3864-3
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens
NPR 7022
Functioneel kleurgebruik - Aanpassing aan kleurzienstoornissen
NEN 4000
Bedrijfshulpverlening
NEN 2659
Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN 2559
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN-EN 671-3
Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3: Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang en slangsystemen met plat-oprolbare slang
NEN 1594
Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NPR 3471
Keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van kleding met hoge zichtbaarheid
NEN 8112
Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen

Pakket 6 Scheepvaart (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (9 normen)

€ 464,- p.j.

Bestellen

Pakket normen voor veiligheidsaanduidingen en ontruiming van schepen De in de pakketten opgenomen normen staan kort samengevat in een overzicht.
Dit pakket bevat 9 normen.

NEN-ISO 15370
Schepen en maritieme techniek - Laag geplaatste verlichting op passagierschepen - Indeling
NEN-EN-ISO 7010
Symbols (behorend bij NEN-EN-ISO 7010:2012)
NEN-ISO 3864-4
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen
NEN-ISO 16069
Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen
NEN-ISO 24409-1
Scheepsbouw en maritieme techniek - Ontwerp, positie, en gebruik van brandveiligheidtekens aan boord van schepen, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen - Deel 1: Ontwerp principes
NEN-ISO 17631
Scheepsbouw en maritieme techniek - Veiligheidsplannen aan boord van schepen voor brandbescherming, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen
NEN-ISO 14726
Schepen en maritieme techniek - Identificatiekleuren voor de inhoud van pijpleidingsystemen
NEN-ISO 23269-1
Schepen en maritieme techniek - Ademhalingstoestellen voor gebruik op schepen - Deel 1: Noodademhalingstoestellen voor gebruik aan boord van schepen
NEN-EN-ISO 12402-10
Persoonlijke drijfmiddelen - Deel 10: Keuze en toepassing van persoonlijke drijfmiddelen en andere relevante middelen
------------------------------
Bijzondere verwijzing.
Wilt u een van deze normen toevoegen dan krijgt u een maatwerk abonnement. Vraagt u hiervoor dan een offerte aan.
NEN-ISO 3864-1
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Deel 1: Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten
NEN-ISO 3864-3
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens
ISO/DIS 24409-2
ISO/DIS 24409-3
NEN-EN 671-3
Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3: Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang en slangsystemen met plat-oprolbare slang
NEN 2559
Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 2659
Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN-ISO 23269-2
Schepen en maritieme techniek - Ademhalingstoestellen voor gebruik op schepen - Deel 2: Ademhalingstoestellen voor brandbestrijders aan boord van schepen
NEN-ISO 23269-4
Schepen en maritieme techniek - Ademhalingstoestellen voor gebruik op schepen - Deel 4: Onafhankelijke ademtoestel voor noodsituaties vereist door de IMO IBC and IGC Codes

Proefabonnement?

Wilt u de mogelijkheden en voordelen van NEN Connect kosteloos uitproberen? Dat kan met het proefabonnement NEN Connect, het online normbeheerprogramma van NEN. Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Proefabonnement: Vrijblijvend en stopt automatisch
Dit proefabonnement is gratis en geldig voor een periode van 30 dagen. Het account loopt automatisch af en is geheel vrijblijvend.

Maatwerk!

Mist u normen in de pakketten, geen enkel probleem. NEN kan ook een maatwerkoplossing bieden! Hiervoor kunt u een offerte aanvragen of direct telefonisch contact opnemen met NEN Normbeheer (015) 2690 380.

Actiecode

Heeft u een proefabonnement, dan heeft u een actiecode gekregen voor 15 % korting voor het 1e jaar als u een abonnement afsluit. Vermeld deze actiecode op het aanvraagformulier bij het pakket van uw keuze!

De looptijd van een abonnement is 3 jaar.

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

De compleetheid is een voordeel van NEN Connect.

Frits van Ooteghem Senior adviseur bij woningcorporatie Woonstede in Ede

Als je bedrijf groeit, moet je iets hebben waar je op kan vertrouwen. Dat kan met NEN Connect.

Marcel de Ridder Hoofd Bedrijfsbureau bij TBK

Met NEN Connect kregen we maatwerk. Ideaal.

Edith Cremers Normbeheerder bij DEKRA en KEMA