For Users

Within NEN Connect, we distinguish two roles: that of the company administrator and the users.

This page of NEN Connect knowledge center gives you as a user support in the use of NEN Connect in a users role.

Als bedrijfsbeheerder van NEN Connect kunt u het volgende doen:

• Toegang tot NEN Connect
  Inloggen, inloggegevens vergeten, Account
  vergrendeld, Toegang op basis van
  IP-herkenning, Toegang tot andere online
  NEN producten
• Website-instellingen beheren
  Uw logo wijzigen, Link naar bedrijfswebsite instellen,
  Contactpagina van uw gebruikers wijzigen, Tekst bij
  aanvraag instellen, Metadata-velden voor
  bedrijfsdocumenten instellen
• Taal
  Taal van NEN Connect, Taal van een norm
• Beheren Mijn bedrijf in NEN Connect
  Bedrijfsgegevens inzien en wijzigen, Licenties inzien en
  wijzigen
• Mijn profiel
  Naar Mijn profiel, Naam wijzigen, Wachtwoorden
  wijzigen, Account verwijderen, Account verplaatsen
  naar ander bedrijfsonderdeel,
  Aanmelden/afmelden nieuwsbrief
  NEN Connect, Bedrijfsgebruikers en Mijn profiel
• Registreren van gebruikers en beheerders
  Algemene gebruikersnaam/wachtwoord voor alle
  gebruikers, Aanmaken van een nieuwe gebruiker door
  bedrijfsbeheerder, Mogelijkheid om uw collega’s zelf te
  laten registreren, Extra bedrijfsinstellingen bedrijfsbrede
  toegang, Registratie van beheerders
• Gebruikers beheren
  Naar gebruikers, Gegevens en instellingen van een
  gebruiker wijzigen, Gebruiker aanmaken, verwijderen
• Wat is beschikbaar in NEN Connect
  Het kernassortiment, het plusassortiment, ISO zonder
  NEN-voorblad
• Soorten collecties
  Naar collectie, Downloadcollectie, Attenderingscollectie,
  Bedrijfscollecties
Vrij beschikbare documenten
  Documenten die vrij beschikbaar zijn in NEN Connect,
  Herkennen van documenten die vrij beschikbaar zijn,
  Zoeken binnen vrij beschikbare documenten
Zoeken
  Zoekbalk, Exact zoeken, Geavanceerd zoeken,
  Zoekresultaten filteren
• Licenties

Recently Viewed

vogelvlucht

Hoe werkt NEN Connect voor gebruikers?
Om u snel op weg te helpen met waar u wat kunt vinden is er de demonstratievideo:
Homepage & introductie.

In this demo video Edmund Timm, salesmanager at NEN, shows how easy it is to use NEN Connect. NEN Connect is an online standards management tool that allows you and your colleagues to have 24/7 access to your collection of standards.

Note: This demo is based on the old design of NEN Connect, but still provides a good impression of how NEN Connect works.
We are working on a new demo.

Collecties beheren
  Naar collectie(s), Normen toevoegen,
  Normen verwijderen, Vrij beschikbare
  normen verwijderen uit uw
  maatwerkcollectie, Normen verplaatsen
  naar andere collectie
Wijzigingen in uw normencollectie
  Recente wijzigingen, Andere informatie
  tonen, E-mailattendering ontvangen,
  Wijzigingen downloaden
Normaanvragen behandelen
  Normaaanvragen door gebruikers,
  Openstaande normaanvragen,
  Normaanvraag goedkeuren,
  Normaanvraag afkeuren
Normen bekijken
  Details van een norm, Normen in PDF
  raadplegen, Normen in HMTL
  raadplegen
Opmerkingen bij normen
  Opmerkingen plaatsen, Andere
  informatie tonen
Rapportages van het NEN Connect
  gebruik
  Naar rapportages, Rapportages
  instellen, Soorten rapportages,
  Abonneer op rapportages,
  Rapportages volgens
  Project COUNTER