NEN Connect

Metaalpakketten

Speciaal voor Metaalunie-leden zijn er de volgende online pakketten beschikbaar in NEN Connect met 10% kortingWat is NEN Connect?
NEN Connect is het online normbeheerprogramma van NEN.
Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Voordelen NEN Connect

  • Altijd en overal uw normen bij de hand
  • Automatische update van deze normen
  • Printmogelijkheid
  • Automatisch bericht bij een herziening
  • Ook vervallen normversies beschikbaar

Kies uw pakket

Basispakket (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (7 normen)

370,- p.j. € 333,- p.j.

10% korting

Bestellen

Het Basispakket bestaat uit normen voor elektrotechnische installaties gericht op laagspanning, meterkasten, rookmelders en brandmeld installaties voor periodieke inspectie van woninginstallaties. Met dit pakket heeft altijd de meest actuele versie volledig online tot uw beschikking. U kunt de normen ook gemakkelijk printen, mocht u dat willen.
Dit pakket bevat 7 normen:

NEN 1010
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 2535
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
NEN 2555
Brandveiligheid van gebouwen Rookmelders voor woonfuncties
NTA 8025
Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installatiesen technische voorzieningen in woningen
NPR 5310
Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010
NEN 2768
Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie
NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Machinerichtlijnpakket (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (55 normen)

945,- p.j. € 850,50 p.j.

10% korting

Bestellen

Met NEN Connect Machinerichtlijn staan de Machinerichtlijn en de aangewezen normen online. NEN zorgt ervoor dat de documenten continue up-to-date zijn.
Dit pakket bevat 55 normen:

NEN-EN-ISO 12100
Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie
NEN-EN 1760-1
Deel 1: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige matten en vloeren
NEN-EN 1760-2
Deel 2: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten en stang
NEN-EN-ISO 13849-1
Deel 1: Algemene regels voor ontwerp
NEN-EN-ISO 13489-2
Deel 2: Validatie
NEN-EN-ISO 14122-1
Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen tussen twee niveaus
NEN-EN-ISO 14122-2
Deel 2: Werkbordessen en looppaden
NEN-EN-ISO 14122-3
Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen
NEN-EN-ISO 14122-4
Deel 4: Vaste ladders
NEN-EN 349
Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
NEN-EN 574
Tweehandenbediening - Functionele aspecten - Grondslagen voor het ontwerp
NEN-EN 626-1
Verlaging van de gezondheidsrisico's ten gevolge van gevaarlijke stoffen, afkomstig van machines - Deel 1: Grondbeginselen en specificaties voor fabrikanten van machines
NEN-EN 953
Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
NPR-CR 945-100
Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 100: Leidraad voor het gebruik en de toepassing van EN 954-1:1996
NEN-EN 1037
Voorkoming van onbedoeld starten
NEN-EN 1088
Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze
NEN-EN-ISO 4413
Hydrauliek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun componenten
NEN-EN-ISO 4414
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen
NEN-EN-ISO 11161
Geintegreerde productiesystemen - Algemene eisen
NEN-EN-ISO 13850
Noodstop - Ontwerpbeginselen
NEN-EN-ISO 13855
Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam
NEN-EN-ISO 13857
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
NEN-EN-IEC 61310-1
Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
NEN-EN-IEC 61310-2
Deel 2: Eisen aan markeringen
NEN-EN-IEC 61310-3
Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen
NEN-EN-IEC 61496-1
Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
NPR-IEC-CLC/TS 61496-2
Deel 2: Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische inrichtingen (AOPDs)
NPR-IEC-CLC/TS 61496-3
Deel 3: Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische inrichtingen die reageren op diffusieve reflectie (AOPDDR)
NEN-EN-IEC 60204-1
Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN-IEC 62061
NEN-EN-IEC 62061
NEN-EN 547-1
Deel 1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam
NEN-EN 547-2
Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen

PBM Basispakket (tot 10 medewerkers)

Bekijk de inhoud (14 normen)

334,- p.j. € 300,- p.j.

10% korting

Bestellen

Met NEN Connect PDM Basis heeft u van de onderstaande normen altijd de meest actuele versie volledig online tot uw beschikking. U kunt de normen ook gemakkelijk printen, mocht u dat willen.
Dit pakket bevat 14 normen:

NEN-EN 397
Industriële veiligheidshelmen
NEN-EN 166
Oogbescherming - Specificaties
NEN-EN 352-1
Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 1: Gehoorkappen
NEN-EN 352-2
Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 2: Oorproppen
NEN-EN 352-3
Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen
NEN-EN 352-4
Gehoorbescherming - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Deel 4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen
NEN 352-5
Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Deel 5: Actieve geluidsreducerende oorkappen
NEN-EN 352-6
Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio input
NEN-EN 352-7
Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en beproevensmethoden - Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen
NEN-EN 352-8:
Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening
NEN-EN 140
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken
NEN-EN 420
Beschermende handschoenen - Algemene eisen en beproevingsmethoden
NEN 471
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik - Beproevingsmethoden en eisen
NEN-EN-ISO 20345
Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

NEN Connect offers worldwide availability of standards.That is very important to us.

Edith Cremers standards administrator for DEKRA and KEMA

“NEN Connect speelt een belangrijke rol in onze dagelijkse werkzaamheden. Net zoals de verkeersregels in ons dagelijkse leven.”

Erwin van de Sande Verantwoordelijke voor Quality, Engineering and Certification

“NEN Connect is erg gebruiksvriendelijk: het enige wat je eigenlijk moet doen, is inloggen. Met NEN Connect beschik je altijd over de meest actuele normen. Dat is prettig, want je wil niet dat er dingen mislopen"

Erwin van de Sande Verantwoordelijke voor Quality, Engineering and Certification

Contact NEN Connect

Voor meer informatie over NEN Connect of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice. U kunt ook direct een vrijblijvend offerte aanvragen.
Wij helpen u graag verder.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Workshop NEN Connect

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt? Kom dan naar één van de NEN Connect workshops in Delft.

De workshop NEN Connect vindt plaats op
vrijdag 11 oktober 2019.

Bekijk programma en aanmelden