NEN Connect

Naar alle NEN Connect bouwpakketten

NEN Connect VSB

In samenwerking met VSB heeft NEN drie pakketten samengesteld. Voor betonkisting, hoogwerkbedrijven en steigerbedrijven.



Wat is NEN Connect?
NEN Connect is het online normbeheerprogramma van NEN.
Met NEN Connect heeft u altijd toegang tot uw normencollectie.

Voordelen NEN Connect

  • Altijd en overal uw normen bij de hand
  • Automatische update van deze normen
  • Printmogelijkheid
  • Automatisch bericht bij een herziening
  • Ook vervallen normversies beschikbaar

Kies uw pakket

NEN Connect VSB - Betonbekisting

Bekijk de inhoud (41 normen)

€ 629,- p.j.
(1 - 2 gebruikers)

Bestellen

Met NEN Connect VSB - Betonbekisting heeft u van de onderstaande normen altijd de actuele versie online beschikbaar.

NEN-EN 1065
Stalen schroefstempels - Productspecificaties, ontwerp en onderzoek door berekeningen en beproevingen
NEN 6720
Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 - Voorschriften Beton - Constructieve eisen en rekenmethoden
NEN 6722
Voorschriften Beton Uitvoering
NEN-EN 12812
Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp
NEN-EN 12813
Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Ondersteuningstorens uit geprefabriceerde onderdelen - Specifieke methoden voor het constructief ontwerpen
NEN-EN 13377
Houten bekistingdragers - Eisen, classificatie en beoordeling
NEN-EN 1263-1
Veiligheidsnetten - Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden
NEN-EN 1263-2
Veiligheidsnetten - Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten
NEN 6702
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
NEN 6710
TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels
NEN 6760
TGB-1990 - Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden
NEN 6770
TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
NEN 6771
TGB 1990 - Staalconstructies - Stabiliteit
NEN 6772
Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
NEN 6773
TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
NEN 6774
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Staalconstructies - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
NEN-EN 13374
Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie, beproevingsmethoden
NEN-EN 1992-1-1
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1992-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-1
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-3
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-4
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-4/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-5
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-5/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-7
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-1-7/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1:Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-3
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
NEN-EN 1991-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
NEN-EN 1995-1-1
Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1995-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-3
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NEN-EN 1993-1-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platenBouwbesluit
NEN-EN 1993-1-8
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
NEN-EN 1993-1-8/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
NEN-EN 1993-1-10
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NEN-EN 1993-1-10/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting

NEN Connect VSB - Hoogwerkbedrijven

Bekijk de inhoud (43 normen)

€ 696,- p.j.
(1 - 2 gebruikers)

Bestellen

Met NEN Connect VSB - Hoogwerkbedrijven heeft u van de onderstaande normen altijd de actuele versie online beschikbaar.

NEN-EN 1263-1
Veiligheidsnetten - Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden
NEN-EN 1263-2
Veiligheidsnetten - Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten
NEN 6702
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
NEN 6710
TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels
NEN 6760
TGB-1990 - Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden
NEN 6770
TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
NEN 6771
TGB 1990 - Staalconstructies - Stabiliteit
NEN 6772
Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
NEN 6773
TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
NEN 6774
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Staalconstructies - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
NEN-EN 13374
Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie, beproevingsmethoden
NEN-EN 1495
Hefplateaus - Hefsteigers
NEN-EN 12158-1
Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 1: Liften met betreedbaar platform
NEN-EN 12158-2
Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 2: Hellend opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende inrichtingen
NEN-EN 12159
Bouwliften voor personen- en goederenvervoer met verticaal geleide kooi
NEN-EN 280
Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Inspecties en beproevingen
NEN 2484
Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud
NEN-EN 1147
Draagbare ladders voor de brandweer
NEN-EN 131-1
Ladders - Deel 1: Termen, typen, functionele afmetingen
NEN-EN 131-2
Ladders - Deel 2: Eisen, beproeven, labeling
NEN-EN 1808
Hangsteigers - Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria en constructie - Onderzoeken en beproevingen
NEN-EN 1991-1-1
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-3
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-4
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-4/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-5
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-5/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-7
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-1-7/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-3
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
NEN-EN 1991-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
NEN-EN 1993-1-1
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-3
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NEN-EN 1993-1-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NEN-EN 1993-1-8
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
NEN-EN 1993-1-8/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
NEN-EN 1993-1-10
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NEN-EN 1993-1-10/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NEN-EN 1995-1-1
Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1995-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN Connect VSB - Steigerbedrijven

Bekijk de inhoud (49 normen)

€ 795,- p.j.
(1 - 2 gebruikers)

Bestellen

Met NEN Connect VSB - Steigerbedrijven heeft u van de onderstaande normen altijd de actuele versie online beschikbaar.

NEN 2770
Gevelsteiger, bestaande uit geprefabriceerde onderdelen - De materialen, bouwelementen, afmetingen, belastingen, constructie-eisen en veiligheidseisen
NEN-EN 12810-1
Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen - Deel 1: Product specificaties
NEN 6702
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
NEN 6710
TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels
NEN 6760
TGB 1990 - Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden
NEN 6770
TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
NEN 6771
TGB 1990 - Staalconstructies - Stabiliteit
NEN 6772
Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
NEN 6773
TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
NEN 6774
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Staalconstructies - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
NEN 6700
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene basiseisen
NEN 6701
Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB - Namen en symbolen voor grootheden
NEN 6706
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Verkeersbelastingen op bruggen
NEN 6707
Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
NEN 6720
Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 - Voorschriften Beton - Constructieve eisen en rekenmethoden
NEN 6722
Voorschriften beton Uitvoering
NEN 6723
Voorschriften beton - Bruggen (VBB 1995) - Constructieve eisen en rekenmethoden
NEN-EN 1263-1
Veiligheidsnetten - Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden
NEN-EN 1263-2
Veiligheidsnetten - Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten
NEN-EN 1990
Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990/NB
Nationale bijlage bij Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1991-1-1
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-3
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-4
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-4/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-5
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-5/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-7
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-1-7/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1992-1-1
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1992-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1992-2
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en voor detaillering
NEN-EN 1992-2/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en voor detaillering
NEN-EN 1993-1-1
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-3
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NEN-EN 1993-1-3/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NEN-EN 1993-1-8
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
NEN-EN 1993-1-8/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
NEN-EN 1993-1-10
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NEN-EN 1993-1-10/NB
Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NEN-EN 1995-1-1
urocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1995-1-1/NB
Nationale bijlage bij urocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

De compleetheid is een voordeel van NEN Connect.

Frits van Ooteghem Senior adviseur bij woningcorporatie Woonstede in Ede

Als je bedrijf groeit, moet je iets hebben waar je op kan vertrouwen. Dat kan met NEN Connect.

Marcel de Ridder Hoofd Bedrijfsbureau bij TBK

Met NEN Connect kregen we maatwerk. Ideaal.

Edith Cremers Normbeheerder bij DEKRA en KEMA

Contact NEN Connect

Voor meer informatie over NEN Connect of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice. U kunt ook direct een vrijblijvend offerte aanvragen.
Wij helpen u graag verder.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Workshop NEN Connect

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt? Kom dan naar één van de NEN Connect workshops in Delft.

De workshop NEN Connect vindt plaats op
vrijdag 11 oktober 2019.

Bekijk programma en aanmelden