NEN Connect

Chemie- & Materialen

De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. In 2018 zijn de herziene versie van de normserie NEN-EN-ISO 12944 gepubliceerd.Door wijzigingen en aanvullingen zijn de normen beter toepasbaar geworden voor gebruikers. Belangrijke verschillen zijn:

• Termen en definities
• De uitbreiding van de duurzaamheidsklassen
• De introductie van nieuwe corrosiviteitsklassen
• De aanpassing van voorbehandelingsmethodes
• De update van de systeemontwerpen (laagdiktes, producten en nieuwe technologieën)
• De aanpassing van beoordelingscriteria voor laboratoriumtesten
• De toevoeging van testmethodes voor thermisch verzinkte en -gespoten deklagen
• De introductie van een nieuwe laboratoriumtest
• De toevoeging van deel 9 voor onder andere offshore-structuren

Bescherming staalconstructies tegen corrosie (9 normen/publicaties)

Het pakket bevat alle normen uit de serie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’, diverse delen zijn herzien en nu gepubliceerd.

Meer informatie

€ 217,00 p.j.

(1-2 gebruikers)

Bestellen

NEN Connect: uw normen online

Het actueel houden van normen is een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet zo te zijn! Met NEN Connect heeft u online toegang tot uw normencollectie. Zonder dat u ernaar om hoeft te kijken en voor een vast bedrag per jaar. De normen normen in NEN Connect zijn altijd actueel en de vervallen versies blijven beschikbaar.

Met een PGS-pakket hoeft u niet zelf uw collectie samen te stellen, dit heeft NEN al voor u gedaan. Kies hieronder uw pakket.

Voordelen NEN Connect

  • Altijd en overal uw normen bij de hand
  • Automatische update van deze normen
  • Printmogelijkheid
  • Automatisch bericht bij een herziening
  • Ook vervallen normversies beschikbaar


NEN Connect: dé totaaloplossing in het gebruiken en beheren van uw normen. « Lees meer

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PGS staat voor Pubilcatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De publicatiereeks (27 uitgaven) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op deze bedrijven en de vergunningverlening.

Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij de vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op de bedrijven. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

Voor de toepassing van de Publicatiereeks geldt het gelijkwaardigheidbeginsel. Dit houdt in dat een bedrijf voor andere maatregelen kan kiezen dan in deze richtlijnen zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit, dat tijdens het vooroverleg, in het kader van een melding of in de vergunningaanvraag gegevens moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt, bijvoorbeeld in het kader van de vergunningverlening, of melding uiteindelijk of met de toepassing van het andere middel een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt. De Arbeidsinspectie beoordeelt dit bij inspecties in het kader van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Download het PGSoverzicht

Vanwege het integrale karakter beslaat de Publicatiereeks meerdere wetgevingsterreinen. Afhankelijk van de doelgroep van een specifieke richtlijn kunnen verschillende wetten en regels van toepassing zijn. In elke publicatie wordt dan ook aandacht besteed aan de juridische context. Download de notitie die ingaat op de meest voorkomende relaties van de PGS met wet- en regelgeving en de aandachtpunten die daarbij van belang kunnen zijn. Ook worden in de PGS'en de normen genoemd die in het betreffende document zijn gebruikt of vernoemd.

Overzicht normen per PGS
In de pdf worden de normen per PGS genoemd, deze kunt u als maatwerkpakket aanschaffen. Vraagt u hiervoor een vrijblijvende offerte aan.

Maatwerk!

Mist u normen in de pakketten, geen enkel probleem. NEN kan ook een maatwerkoplossing bieden! Hiervoor kunt u een offerte aanvragen of direct telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice (015) 2 690 391.

Actiecode

Heeft u een actiecode gekregen, vermeld deze op het bestelformulier bij het pakket van uw keuze!

De looptijd van een abonnement is 3 jaar.

NEN Connect: gegarandeerd up-to-date, altijd toegankelijk en eenvoudig in gebruik

De compleetheid is een voordeel van NEN Connect.

Frits van Ooteghem Senior adviseur bij woningcorporatie Woonstede in Ede

Als je bedrijf groeit, moet je iets hebben waar je op kan vertrouwen. Dat kan met NEN Connect.

Marcel de Ridder Hoofd Bedrijfsbureau bij TBK

Met NEN Connect kregen we maatwerk. Ideaal.

Edith Cremers Normbeheerder bij DEKRA en KEMA

Contact NEN Connect

Voor meer informatie over NEN Connect of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice. U kunt ook direct een vrijblijvend offerte aanvragen.
Wij helpen u graag verder.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Workshop NEN Connect

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt? Kom dan naar één van de NEN Connect workshops in Delft.

De workshop NEN Connect vindt plaats op
vrijdag 11 oktober 2019.

Bekijk programma en aanmelden