NEN Connect

NEN Connect Machinerichtlijn

NEN Connect Machinerichtlijn

Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.Uw normen altijd actueel, overal toegangelijk en compleet gewild? NEN Connect biedt u de oplossing!

 

Dit pakket bevat circa 70 normen / publicaties:
 • NEN-EN 1005-1 - Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 1: Termen en definities
 • NEN-EN 1005-2 - Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 2: Handmatig hanteren van machines en machine onderdelen
 • NEN-EN 1005-3 - Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 3: Aanbevolen maximale krachten bij machinewerkzaamheden
 • NEN-EN 1005-4 - Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 4: Evaluatie van werkhoudingen en bewegingen bij machinewerkzaamheden
 • NEN-EN 1037 - Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten
++Bekijk de overige normen / publicaties in dit pakket
 • NEN-EN 1127-1 - Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming - Deel 1: Grondbeginselen en methodologie
 • NEN-EN 1299 - Mechanische trillingen en schok - Trillingsisolatie van machines - Gegevens voor de toepassing van bronisolatie
 • NEN-EN 1837 - Veiligheid van machines - Integrale verlichting van machines
 • NEN-EN 349 - Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
 • NEN-EN 547-1 - Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam
 • NEN-EN 547-2 - Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen
 • NEN-EN 547-3 - Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 3: Antropometrische gegevens
 • NEN-EN 574 - Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten - Grondslagen voor het ontwerp
 • NEN-EN 614-1 - Veiligheid van machines - Ergonomische ontwerpprincipes - Deel 1: Terminologie en algemene principes
 • NEN-EN 614-2 - Veiligheid van machines - Ergonomische ontwerpprincipes - Deel 2: Interactie tussen het ontwerp van machines en werktaken
 • NEN-EN 842 - Veiligheid van machines - Visuele gevaarsignalen - Algemene eisen, ontwerpprincipes en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 894-1 - Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 1: Algemene beginselen voor de interactie tussen de mens en informatie- en bedieningsmiddelen
 • NEN-EN 894-2 - Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 2: Informatiemiddelen
 • NEN-EN 894-3 - Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 3: Bedieningsmiddelen
 • NEN-EN 894-4 - Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 4: Locatie en indeling van informatie- en bedieningsmiddelen
 • NEN-EN 981 - Veiligheid van machines - Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen
 • NEN-EN 1760-2 - Veiligheid van machines - Drukgevoelige beschermingsvoorzieningen - Deel 2: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten en stang
 • NEN-EN-IEC 60204-1 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 60204-1 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 60204-1 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 60204-1 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 60204-1 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 60204-1 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 61310-1 - Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
 • NEN-EN-IEC 61310-2 - Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 2: Eisen aan markeringen
 • NEN-EN-IEC 61310-3 - Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen
 • NEN-EN-IEC 61496-1 - Machineveiligheid - Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
 • NEN-EN-IEC 61496-1 - Machineveiligheid - Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
 • NEN-EN-IEC 61496-2 - Veiligheid van machines - Aanrakingsvrije elektrische beschermingsinrichtingen - Deel 2: Bijzondere eisen voor materieel met actieve opto-elektronische componenten (AOPDs)
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen verbandhoudend met veiligheid
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
 • NEN-EN-ISO 11161 - Veiligheid van machines - Geintegreerde productiesystemen - Algemene eisen
 • NEN-EN-ISO 11161 - Veiligheid van machines - Geïntegreerde productiesystemen - Algemene eisen
 • NEN-EN-ISO 11161 - Veiligheid van machines - Geintegreerde productiesystemen - Algemene eisen
 • NEN-EN-ISO 12100 - Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie
 • NEN-EN-ISO 12100 - Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie
 • NEN-EN-ISO 13732-1 - Klimaatomstandigheden - Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken - Deel 1: Warme oppervlakken
 • NEN-EN-ISO 13732-3 - Klimaatomstandigheden - Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken - Deel 3: Koude oppervlakken
 • NEN-EN-ISO 13849-1 - Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp
 • NEN-EN-ISO 13849-2 - Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2: Validatie
 • NEN-EN-ISO 13850 - Veiligheid van machines - Noodstopfunctie - Ontwerpbeginselen
 • NEN-EN-ISO 13855 - Veiligheid van machines - Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam
 • NEN-EN-ISO 13856-1 - Machineveiligheid - Drukgevoelige beschermingsmiddelen - Deel 1: Algemene principes voor ontwerp en beproeven van drukgevoelige matten en vloeren
 • NEN-EN-ISO 13856-2 - Machineveiligheid - Drukgevoelige beschermingsmiddelen - Deel 2: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten en drukgevoelige beugels
 • NEN-EN-ISO 13857 - Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
 • NEN-EN-ISO 13857 - Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
 • NEN-EN-ISO 14119 - Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze
 • NEN-EN-ISO 14120 - Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
 • NEN-EN-ISO 14122-1 - Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid
 • NEN-EN-ISO 14122-2 - Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 2: Werkbordessen en looppaden
 • NEN-EN-ISO 14122-3 - Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen
 • NEN-EN-ISO 14122-4 - Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 4: Vaste ladders
 • NEN-EN-ISO 14123-1 - Veiligheid van machines - Verlaging van gezondheidsrisico's tengevolge van de uitstoot van gevaarlijke stoffen door machines - Deel 1: Grondbeginselen en specificaties voor fabrikanten van machines
 • NEN-EN-ISO 14738 - Veiligheid van machines - Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines
 • NEN-EN-ISO 4413 - Hydrauliek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun componenten
 • NEN-EN-ISO 4414 - Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen
 • NEN-EN-ISO 7731 - Ergonomie - Gevaarsignalen voor openbare- en werkruimten - Akoestische gevaarsignalen
 • NPR-CR 1030-1 - Hand-armtrillingen - Richtlijnen voor de vermindering van de gevolgen van trillingen - Deel 1: Technische maatregelen door het ontwerp van machines
 • NEN-EN-IEC 62061 - Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
 • NPR-IEC-CLC/TS 61496-3 - Veiligheid van machines - Aanrakingsvrije elektrische beschermingsinrichtingen - Deel 3: Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische inrichtingen die reageren op diffusieve reflectie (AOPDDR)
 • NPR-ISO/TR 14121-2 - Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden

 

NEN Connect Machinerichtlijn biedt u de belangrijkste normen die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen, altijd en overal online bij de hand.

Het actueel houden van de machinerichtlijnnormen is een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet! U kunt deze normen online beschikbaar hebben, waardoor ze altijd actueel zijn. Wel zo handig! Uiteraard kunt u ze ook gemakkelijk printen. Daarnaast vindt u met de handige zoekmachine, normsamenvattingen en previews direct de juiste machinerichtlijnnorm. Dit en nog veel meer is het gemak van NEN Connect online.

Voor wie?
Werkt u met de machinerichtlijn? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) machinerichtlijnnormen. Met NEN Connect machinerichtlijn heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!

Klanten over NEN Connect
“NEN Connect is erg gebruiksvriendelijk: het enige wat je eigenlijk moet doen, is inloggen. Met NEN Connect beschik je altijd over de meest actuele normen. Dat is prettig, want je wil niet dat er dingen mislopen"
Erwin van de Sande
Verantwoordelijke voor Quality, Engineering and Certification

» Meer klantervaringen

Mist u normen in dit pakket?
Geen enkel probleem. U kunt ook kiezen voor een collectie op maat: vraag een vrijblijvende offerte aan (Binnen 5 werkdagen in uw mailbox) of neem direct telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice (015) 2 690 391.

Voordelen NEN Connect machinerichtlijn op een rij

 • Krijg online toegang tot circa 50 machinerichtlijnnormen
 • Altijd de actuele normen inclusief aanvullingen en correcties volledig toegankelijk
 • Vervallen normen blijven beschikbaar
 • Automatisch bericht bij een herziening en direct online toegang tot de herziende norm
 • Met meerdere collega’s te gebruiken
 • Printen van (delen van) normen mogelijk
 • Profiteer van de voordelen van NEN Connect tegen een voordelige prijs
 • Slechts één keer per jaar een factuur

Additioneel

 • Specifieke normen en eigen documenten kunnen worden toevoegen aan abonnement
 • Attendering op andere normen mogelijk

Stelt u zich eens voor ...

U bent aan het werk en op een gegeven moment heeft u een norm nodig. Gelukkig heeft u al uw normen in één druk op de knop voor u, want ze zijn online beschikbaar. Dat maakt het zo eenvoudig, want uw collega’s kunnen er ook altijd bij. Bovendien zijn alle normen gemakkelijk te printen.


Met de goede zoekfunctie en previews, normsamenvattingen vindt u direct de juiste norm, wat u een hoop tijd bespaart. Van de norm die u zoekt is een nieuwe versie verschenen. Dat wist u al via de handige attenderingsmail. Uiteraard staat de nieuwe norm al klaar om als pdf te downloaden. U heeft de garantie van een collectie met altijd actuele normen. Zo bent u eenvoudig up-to-date. Alle oudere/vervallen normversies zijn ook nog in te zien.
Wat een gemak!

... Het gemak van NEN Connect: hét online normbeheerprogramma.

Voordelen NEN Connect abonnement
De belangrijkste voordelen van NEN Connect op een rij:

 • Zekerheid:
  Altijd de actuele en vervallen versies van de normen in huis, ook normontwerpen, normen gegarandeerd up-to-date
 • Gemak:
  Overal toegankelijk, eenvoudig in gebruik, automatische update of een melding bij wijzigingen, één factuur per jaar, met meerdere collega’s te gebruiken, maakt het beheren van normen simpel
 • Continuïteit:
  Vervallen normversies blijven beschikbaar, direct een norm toevoegen wanneer u deze nodig heeft
 • Controle:
  Precies op de hoogte welke normen beschikbaar zijn, voorkom dubbele aankopen, beheerder en gebruikersrollen, mogelijkheid om normen van commentaar te voorzien
 • Flexibiliteit:
  norm(delen) printbaar, als pdf op laptop, tablet etc., eenvoudig abonnement uit te breiden met eigen documenten of andere normen, alleen een attendering op normen is ook mogelijk, 10% van maatwerkcollectie kan jaarlijks geruild worden

» Lees meer over NEN Connect

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Bent u geïnteresseerd in NEN Connect? Wij demonstreren NEN Connect graag bij u op locatie. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak. Een demonstratie is gratis en geheel vrijblijvend.

U kunt ook naar de gratis NEN Connect workshop komen of de demonstratievideo’s bekijken.

Naast het NEN Connect Machinerichtlijn zijn er nog meer machinebouw pakketten beschikbaar. Kies het pakket dat het beste bij u past:

Keuze uit meer dan 50 pakketten op 14 gebieden
» Bekijk alle NEN Connect pakketten per (vak)gebied

NEN Connect Linkedin-groep
Ideeën delen en discussiëren over het beheren en het gebruik van normen?
» Word lid van NEN Connect Linkedin-groep

Eerder door u bekeken

Bestellen

NEN Connect Machinerichtlijn

968,00 p.j.
(tot 10 medewerkers)

Bestellen

NEN Connect

Al uw normen online

 • 24/7 online beschikbaar
 • Overal bereikbaar
 • Altijd actueel
 • Flexibel abonnement

Bekijk waarom ook deze klanten kiezen voor NEN Connect

Contact NEN Klantenservice

Voor meer informatie over
NEN Connect, vrijblijvend persoonlijk advies of een demonstratie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice.
Wij helpen u graag verder.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl