NEN Partners

Normen van NEN worden door veel organisaties gebruikt.
Onderstaande organisaties gebruiken met toestemming van NEN normen in hun software. Deze partners hebben mogelijk de normen bewerkt / opgedeeld / verrijkt om de toepassing te vereenvoudigen. NEN is positief over deze partners, maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en het beschikbaar stellen van de normen door deze partners.

Yucan

De kwaliteitsmanagement cloud software van Yucan is ontwikkeld om organisaties en de mensen binnen die organisaties optimaal en structureel te ondersteunen bij kwaliteitsverbeteringen, waarborging en doorontwikkeling inclusief implementatie en gebruik van normen.

Binnen dit online platform wordt een complete werk- en managementomgeving samen met een breed palet aan ISO-normen en HKZ-schema's van NEN aangeboden. Deze normen en schema's zijn binnen YUCAN geoptimaliseerd voor implementatie en kant en klaar beschikbaar voor gebruik.
https://www.yucan.nl/

SmartManSys

SmartManSys bevat de structuur en alle informatie, documentatie en sjablonen die u nodig heeft voor uw (privacy) managementsysteem volgens AVG, NEN of ISO. De inrichting en het onderhoud gaan sneller en eenvoudiger want veel werk is al gedaan.
Alles in één systeem. Dat helpt u om alle documenten, controles en acties eenvoudig en overzichtelijk vanuit één tool te organiseren. Dat bespaart u tijd en geld. SmartManSys is een bondig managementsysteem waarin uw primaire proces centraal staat. Wel zo effectief.

https://www.smartmansys.com/

Bris Warenhuis

Dit is de plaats waar voor bouwprofessionals alle regelgeving op één plek toegankelijk is. BRISwarenhuis biedt de zekerheid dat in elke situatie naar de juiste documenten verwezen wordt, zodat alle relevante informatie snel inzichtelijk is.

In dit kennissysteem zitten zo’n 200 wetten, meer dan 200 NEN normen en Europese normen, publicaties van o.a. SBRCURnet, Brandweer Nederland, Bouwen met staal, Rijksoverheid, Stabu en het CCV, maar ook jurisprudentie, overzichten van Kwaliteitsverklaringen en beoordelingsrichtlijnen.

https://bris.nl/producten/briswarenhuis