Een herziening van NEN 2575 werd noodzakelijk omdat een aantal Europese geharmoniseerde normen van kracht is geworden. In de loop der jaren is de norm steeds uitgebreider geworden, waarbij de eisen voor de verschillende typen ontruimingsalarminstallaties door elkaar heen lopen. Daarom heeft de normcommissie besloten de norm in delen te publiceren.NEN 2575 omvat vijf delen:

Door deze opzet wordt de norm duidelijker en overzichtelijker en zal deze minder aanleiding geven tot discussies.

Afloopschema

In de huidige wetgeving, Bouwbesluit 2012, is vastgelegd dat een ontruimingsalarminstallatie vereist is indien de wet een automatische brandmeldinstallatie voorschrijft. In tegenstelling tot brandmeldinstallaties, waarbij ook het type brandmeldinstallatie in de wet is vastgelegd, heeft de wetgever dat voor ontruimingsalarminstallaties (nog) niet gedaan. Daarom is in NEN 2575-1 net als in NEN 2575:2004 een afloopschema opgenomen. Op basis daarvan kan het toe te passen type ontruimingsalarminstallatie worden bepaald. Het afloopschema is wel aangepast aan de huidige gebruiksfuncties.

Belangrijke aanpassingen

Behoudens dat de herziene norm opgesplitst is in vijf delen, is er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen gerealiseerd. De belangrijkste zijn:

Praktijkgerichte training NEN 2575: Ontruimingsinstallaties

NEN geeft ook een praktijkgerichte training die ingaat op nieuwe NEN 2575 en wat het voor uw bedrijf betekent. Lees meer informatie training NEN 2575: Ontruimingsinstallaties.

Bestseller Standards

Our Core Values

  • Honest we strive to set up long-term relationships
  • Professional we strive to attain the highest standard
  • Cementing we share each other's knowledge, qualities and networks
  • Service-focused we keep our promises