Standard

HKZ 132:2015 nl

Kinderopvang - Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang

54,00 58,86 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 33
Published on 01-12-2015
Language Dutch

Deze norm heeft betrekking op diverse vormen van kinderopvang. De eisen voor de diverse opvangvormen zijn in aparte onderdelen opgenomen. Concreet vallen de volgende organisaties onder de reikwijdte van deze norm: >> Kindercentra. Onder een kindercentrum wordt verstaan: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang. >> Dagopvang. Dagopvang is kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs gaan volgen. >> Centra voor buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang is kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan. Het centrum biedt opvang vóór of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties. >> Bureaus voor gastouderopvang. Onder een gastouderbureau wordt verstaan: een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt. >> Peuterspeelzalen. Een peuterspeelzaal biedt speel- en/of aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar tot aan het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. De peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheden gedurende minder dan vier aaneengesloten uren per dag. Het certificaat op basis van deze norm kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

Details

ICS-code 11.020
Dutch title Kinderopvang - Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang
English title Kinderopvang - Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket