Standard

HKZ 136:2015 nl

Openbare Apotheken

  • This norm is withdrawn since 01-12-2019

97,00 105,73 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 72
Published on 01-12-2015
Language Dutch

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van de openbare apotheken in Nederland die farmaceutische zorg- en dienstverlening verlenen aan individuele patiënten. Hierbij gaat het om farmaceutische zorg- en dienstverlening aan patiënten die niet in een instelling verblijven waar deze zorgen dienstverlening onderdeel is van de verstrekking. Het dient te gaan om een fysieke apotheek die onder de reikwijdte van de NAN valt en waarvoor een gevestigd apotheker eindverantwoordelijk is. De openbare apotheek kan genoemde functies zelf uitvoeren of (gedeeltelijk) uitbesteden aan derden. NB Niet onder deze HKZ-norm vallen: >> centrale bereidingsapotheken; >> drogisterijen (uitgezonderd drogisterijen die beschikken over een geregistreerde apotheek); >> apotheekhoudende huisartsen; >> ziekenhuisapotheken; >> apotheken die uitsluitend geneesmiddelen in geïndividualiseerde distributievormen gereed maken (GDS-apotheken).

Details

ICS-code 11.020
Dutch title Openbare Apotheken
English title Openbare Apotheken
Replaces
Replaced by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket