Standard

HKZ 142:2015 nl

Jeugdzorg

Fully inclusive:

54,00 58,86 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 48
Published on 01-12-2015
Language Dutch

De norm Jeugdzorg heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties die geïndiceerde en niet-geïndiceerde jeugdzorg aanbieden. Jeugdzorg betreft de ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige1 verzorgen en opvoeden bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen. Mogelijke vormen van hulp zijn residentieel verblijf (opvang of behandeling), JeugdzorgPlus, ambulante jeugdhulp (specialistische hulp, therapeutische hulp, crisishulp), verblijf in pleegzorg en gezinshuizen, Jeugd GGZ en hulp aan licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-LVG). De hulp en ondersteuning kan vrijwillig of op last van de kinderrechter plaatsvinden. De norm Jeugdzorg is ook van toepassing op Jeugd GGZ en jeugd-LVG indien deze zorg onderdeel is van het aanbod van een jeugdzorgaanbieder. Jeugd GGZ, dat aangeboden wordt door een GGZ-instelling, valt onder de reikwijdte van de HKZ-norm Geestelijke Gezondheidszorg. Op jeugd-LVG die wordt aangeboden door een gehandicaptenzorginstelling is de HKZ-norm Gehandicaptenzorg van toepassing. Deze norm is niet van toepassing op de Bureaus Jeugdzorg en op de Justitiële Jeugdinrichtingen.

Details

ICS-code 11.020
Dutch title Jeugdzorg
English title Jeugdzorg
Replaces
Changed by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket