Standard

HKZ 146:2015+A1:2018 nl

Ambulancezorg

54,00 58,86 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 60
Published on 01-12-2018
Language Dutch

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de ambulancezorg. Het proces ambulancezorg loopt van melding bij de meldkamer ambulancezorg tot en met overdracht van de patiënt aan de ketenpartner, of (zorg)advies of doorverwijzing naar een andere zorg- of hulpverlener. In de nota Verantwoorde Ambulancezorg staat ambulancezorg omschreven als de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Ambulancezorg wordt geleverd door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De RAV is integraal verantwoordelijk voor het verrichten van verantwoorde ambulancezorg, zowel van een dagelijkse routinematige situatie als bij rampen en ongevallen. De RAV wordt gecertificeerd voor de rubrieken 1 t/m 9. Het is mogelijk dat meerdere RAV-en samen dezelfde meldkamer ambulancezorg (MKA) in hun primaire proces voegen ten behoeve van de invulling van rubriek 1 t/m 3. Indien een organisatie krachtens een schriftelijke overeenkomst met een RAV volledige ambulancezorg of onderdelen daarvan uitvoert, kan deze worden gecertificeerd voor de ambulancezorg die in de overeenkomst is vastgelegd.

Details

ICS-code 11.020
Dutch title  Ambulancezorg
English title Ambulancezorg
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket