Standard

NEN 1047:1967 nl

Instructions for statistical treatment of series of observations

92,00 100,28 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 170
Committee Toepassing van statistische methoden
Published on 01-12-1967
Language Dutch
De richtlijnen voor de statistische verwerking van waarnemingen zullen worden gegeven in de vorm van receptbladen, die in verband met de overzichtelijkheid zijn gegroepeerd in een aantal hoofdstukken. Deze receptbladen zijn samengesteld om te dienen als hulpmiddel a) voor statistici die bij opdrachten aan rekenaars en bij adviezen kunnen verwijzen naar bepaalde bladen zonder dat een uitvoerige uitleg van de toe te passen techniek behoeft te worden gegeven b) voor technici en onderzoekers met enige basiskennis van de wiskundige statistiek, die hierin een handleiding vinden c) voor andere normcommissies wanneer deze bepaalde statistische procedures aanbevelen. Elk receptblad bevat een stap-voor-stap instructie met daarnaast één of meer uitgewerkte voorbeelden. Tevens zijn de voorwaarden opgegeven waaronder de procedure geldig is of althans een voldoende benadering geeft. Aan de receptbladen gaat vooraf het hoofdstuk 1, waarin de aan de orde komende algemene begrippen in een systematische volgorde worden behandeld. De receptbladen zelf zijn als volgt in hoofdstukken ingedeeld. Hoofdstuk 2 behandelt algemene technieken als afronden en het gebruik van toevalstabellen. Hoofdstuk 3 verschaft werkwijzen voor de beschrijving van meet- en telresultaten en de berekening van kengetallen. De hoofdstukken 4 en 5 behandelen resp. schattings- en toetsingsprocedures, hoofdstuk 6 is gereserveerd voor de opzet en analyse van proefschema's en hoofdstuk 7 bevat de bij de receptbladen behorende tabellen.

Details

ICS-code 03.120.30
Dutch title Receptbladen voor de statistische verwerking van waarnemingen
English title Instructions for statistical treatment of series of observations

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket