Standard

NEN 2443:2000 nl

Off-street and multi-storey car parks

Fully inclusive:

  • This norm is withdrawn since 01-03-2013

75,00 81,75 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 117
Published on 01-04-2000
Language Dutch
Geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en stallinggarages voor personenauto's, De parkeerterreinen en de parkeer- en stallinggarages zijn bestemd voor auto's die vallen binnen de definitie van de maatgevende auto met een massa, inclusief de lading, tot 2500 kg volgens bijlage A. Voor de stallinggarages kunnen minder stringente eisen van toepassing zijn. In de desbetreffende paragrafen is aangegeven waar er afwijkingen mogelijk zijn van de eisen voor parkeergarages. Naast eisen zijn in deze voornorm aanbevelingen voor het beheer van parkeerruimten opgenomen waaronder aspecten als sociale veiligheid en parkeerapparatuur. De norm is niet van toepassing op parkeer- en stallinggarages met een capaciteit van minder dan 20 auto's. De norm is verder niet van toepassing op: - garages en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen als bedoeld in NEN 3122; - garages en voorzieningen met mechanische transportmogelijkheden voor auto's. De norm is bedoeld voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeerterreinen en parkeergarages zoals locale overheid, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie. Bij het toepassen van de normtoets wordt ervan uitgegaan, dat de locatiekeuze en de planologische situering van de parkeervoorziening door de bevoegde instanties zijn vastgelegd. Er kan worden overwogen het stallen van fietsen in een parkeergarage op te nemen. Het stallen van fietsen gecombineerd met het parkeren van auto's in een parkeergarage is in bijlage F aangegeven.

Details

ICS-code 91.040.99
Dutch title Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages
English title Off-street and multi-storey car parks
Replaces
Replaced in future
Changed by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket