Standard

NEN 2535:1996 nl

Fire safety of buildings - Fire detection installations - System and quality requirements and guidelines for detector siting

  • This norm is withdrawn since 28-10-2009

66,00 71,94 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 73
Committee Brandmeldsystemen
Published on 01-10-1996
Language Dutch
Geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem. Hiertoe verwijst deze norm naar NEN-EN 54 en naar andere relevante normen. Indien nog geen nederlandse normen voorhanden zijn, kan naar andere internationale normen worden verwezen. Daar waar in de normen een keuze wordt geboden, zoals in NEN-EN 54-2, geeft deze norm regels wanneer deze opties verplicht zijn. Deze norm is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in gebouwen welke niet worden geïntegreerd wat betreft apparatuur en bekabeling met andere systemen. Koppelingen met andere systemen zijn toegelaten, indien zij voldoen aan NEN-EN 54-13. De omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie wordt in deze norm niet bepaald. Voor vele gebouwen wordt de omvang bepaald door de bevoegde autoriteit aan de hand van de gemeentelijke bouwverordering of andere (wettelijke) regeling van de betreffende gemeente of door de brandassuradeuren. Deze norm zal blijven bestaan naast de EN 54-reeks.

Details

ICS-code 13.220.20
Dutch title Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
English title Fire safety of buildings - Fire detection installations - System and quality requirements and guidelines for detector siting
Replaced in future
Changed by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket