Standard

NEN 2574:1993 nl

Contruction drawings - Arrangement of data on building drawings

57,35 69,39 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 61
Published on 01-10-1993
Language Dutch
Deze norm geeft regels voor de vaststelling van de indeling van gegevens op tekeningen in verschillende fasen van het bouwproces door middel van nalooplijsten en is bedoeld om te worden toegepast op het gebied van de woningbouw en de utiliteitsbouw. De norm is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en het tot stand brengen van bouwprojecten; - opdrachtgevers (individuele bouwheren, institutionele beleggers, ondernemers); - overheid (opdrachtgevende, subsidiegevende en toezichthoudende overheid); - adviseurs (architecten, constructeurs, installateurs); - bouwondernemers (aannemers, installatiebedrijven, onderaannemers); - projectontwikkelaars. Met NEN 2574 kunnen bovenstaande partijen concrete afspraken maken over tekeningomvang, -planning en -productie, gekoppeld aan honorariumregelingen. De volgens NEN 2574 te vervaardigen tekeningen lenen zich voor contractuele overeenkomsten. Van direct belang is de norm voor mensen op de tekenkamre en elders, die hiermee expliciete duidelijkheid krijgen over de eisen die aan de inhoud van tekeningen worden gesteld. NEN 2574 is kaderstellend geformuleerd. Dat wil zeggen dat deze norm regelt dat men afspraken moet maken ten aanzien van de van toepassing te verklaren fasen en het tekeningenpakket. Na een keuze van de fasen kan in de daarbij horende nalooplijsten de minimale inhoud van de op tekening op te nemen gegevens worden opgezocht.

Details

ICS-code 01.100.30
Dutch title Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen
English title Contruction drawings - Arrangement of data on building drawings

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket