Standard

NEN 2580:2005 Ontw. nl

Areas and volumes of buildings - Terms, definitions and methods of determination

  • This norm is withdrawn since 01-05-2007

47,00 51,23 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 70
Published on 01-07-2005
Language Dutch
De NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. Kortom, NEN 2580 geeft aan hoe u te werk moet gaan. Valt een gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte? Het belang van NEN 2580 en de mogelijkheden in relatie met NEN 2631:1979 (investeringskosten) en NEN 2632:1980 (exploitatiekosten) kunnen als volgt worden samengevat: - het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens; - het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en kosten; - het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken; - de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied, waarbij onder andere vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd; - het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces. Deze norm wordt veel gebruikt door makelaars. Inmiddels is er ook de norm NEN-EN 15221-6:2011. Hoewel deze norm vanuit de hoek van Facility Management was opgezet leek het er naar het eind toe op dat deze voor de gehele wereld van onroerende zaken zou gaan gelden. Dit is in de laatste fase van de ontwikkeling teruggedraaid. De norm is ontwikkeld voor Facility Management. Zo staat het ook in de titel van de norm; Facility Management - Deel 6: Metingen van gebied en ruimte in Facility Management en in de scope van de norm: This European Standard establishes a common basis for planning and design, area and space management, financial assessment, as well as a tool for benchmarking in the field of Facility Management. Daarom blijft de NEN 2580 gehandhaafd.

Details

ICS-code 01.040.91
91.040.01
Dutch title Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
English title Areas and volumes of buildings - Terms, definitions and methods of determination
Replaces
Replaced by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket