Standard

NEN 3840:2011+A3:2019 nl

Operation of electrical installations - High voltage

58,00 63,22 Incl BTW

About norm

Status Current
Number of pages 59
Committee Werkvoorschriften - NEC 623
Published on 01-07-2019
Language Dutch

NEN 3840+A3:2019 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

In de 2019 editie is een wijziging opgenomen over de termijnen van visuele inspectie. De bepaling dat deze jaarlijks moet worden uitgevoerd, is los gelaten. Er is nu gesteld dat de installatieverantwoordelijke bepaalt en vastlegt hoe vaak een visuele controle moet worden uitgevoerd. Alleen als er niets is vastgelegd, dan blijft de termijn voor visuele inspectie jaarlijks. De bijlage ‘standaard taalgebruik hoogspanning is in de norm aangepast; ook deze is afgestemd op de Stipel-begrippen.

Details

ICS-code 29.240.01
91.140.50
Dutch title Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning
English title Operation of electrical installations - High voltage
Replaces

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket