Standard

NEN 4000:2008 nl

In-company emergency services

  • This norm is withdrawn since 01-01-2017

32,00 34,88 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 23
Committee Bedrijfsnoodorganisatie
Published on 01-10-2008
Language Dutch
Deze norm is bedoeld als instrument voor bedrijven om te zijn voorbereid op incidenten en calamiteiten. Op basis van de RI&E worden de risico’s in kaart gebracht, waarna op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren het BHV-beleid wordt opgesteld. Daartoe zijn in deze norm criteria vastgelegd aan de hand waarvan het BHV-plan wordt opgesteld, dat de basis vormt voor de opzet, het onderhoud en de continue verbetering van de prestaties van de BHV-organisatie. Deze norm is opgezet volgens de systematiek van managementsystemen. De indeling volgt de kwaliteitscyclus PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Details

ICS-code 13.200
Dutch title Bedrijfshulpverlening
English title In-company emergency services
Replaces
Replaced by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket