Amendment

NEN 5120:1991/A1:1997 nl

Geotechnics - Determination of hydraulic heads of groundwater by means of observation wells

  • This norm is withdrawn since 31-12-2009

16,00 17,44 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 4
Committee Geotechniek
Published on 01-05-1997
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5120 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm meoten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een herformulering van het hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage E is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 93.020
Dutch title Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen
English title Geotechnics - Determination of hydraulic heads of groundwater by means of observation wells
Replaced by
Changes

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket