Standard

NEN 5709:2006 nl

Soil - Sample pretreatment for determination of organic and anorganic parameters in soil

  • This norm is withdrawn since 19-09-2012

49,00 59,29 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 41
Committee Milieukwaliteit
Published on 01-12-2006
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

NEN 5709 beschrijft de voorbehandeling van grondmonsters in het laboratorium voorafgaand aan de bepaling van organische en anorganische parameters. Het doel van de beschreven voorbehandelingsmethoden is de bereiding van een geschikt analysemonster dat een gehalte van de te bepalen verbinding(en) bevat dat zo veel mogelijk het gehalte in het oorspronkelijke grondmonster benadert. De norm is bedoel om te worden toegepast op alle grondmonsters waarin organische of anorganische verbindingen moeten worden bepaald. Deze norm is van toepassing bij het chemisch en fysisch chemisch onderzoek van grond. Omdat er vele soorten grond bestaan en hierop een groot aantal bepalingen kan worden uitgevoerd, is het onmogelijk om hier voor alle omstandigheden geldende aanwijzingen te geven. Daarom worden in de hierna volgende beschouwingen en richtlijnen gegeven waarmee de juistheid en spreiding van het gehalte aan de te bepalen parameters ten minste gelijk zijn aan die in het niet-voorbewerkte monster, maar in het algemeen beter zijn. De opzet van de norm is zo dat monsters van verschillende grootte in behandeling kunnen worden opgenomen. Zowel monsters van circa 200 g zoals die worden genomen bij regulier bodemonderzoek (bijvoorbeeld volgens NEN 5740, strategie ONV), als bijvoorbeeld monsters van 9 kg in het kader van het bouwstoffenbesluit (bijvoorbeeld volgens NEN 5740, strategie TOETS-S).

Details

ICS-code 13.080.10
Dutch title Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in grond
English title Soil - Sample pretreatment for determination of organic and anorganic parameters in soil
Replaces
Replaced by

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket