Standard

NEN 5725:2009 nl

Soil quality - Strategy for preliminary investigation prior to exploratory and main survey

  • This norm is withdrawn since 01-10-2017

65,00 78,65 Incl BTW

About norm

Status Withdrawn
Number of pages 77
Committee Milieukwaliteit
Published on 01-01-2009
Language Dutch

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en laboratoriumonderzoek. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, het houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten.
Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.
De opdrachtgever, de overheid en de onderzoeker hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het vooronderzoek volgens deze norm. Zo is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van voldoende budget om alle benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De onderzoeker behoort voldoende inspanning te leveren om de onderzoeksgegevens te achterhalen, te interpreteren en te rapporteren. De opdrachtgever en de overheid behoren medewerking te verlenen bij het verzamelen van de juiste informatie.

Details

ICS-code 13.080.01
Dutch title Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek
English title Soil quality - Strategy for preliminary investigation prior to exploratory and main survey
Replaces
Replaced in future

Shopping Basket

Subtotal:

Go to shopping basket